Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is goedgekeurd in het Parlement

Het werd een thriller van formaat maar na een lange wachttijd, en reeks amendementen en opmerkingen van de Raad van State is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) – eindelijk – goedgekeurd in het Parlement. Het bedrijfsleven kan opgelucht ademhalen. Het wetboek opent immers heel wat perspectieven en er werd dan ook hals reikend naar uitgekeken. Een laatste stap is de publicatie in het BS, die hopelijk niet lang meer op zich laat wachten.

Bijna dag op dag is het twintig jaar geleden dat het vennootschapsleven zo’n grondige facelift kreeg (dat toen weliswaar meer een coördinatie van alle bestaande wetgeving was).


Gepubliceerd op 01-03-2019

Meest opvallende wijzigingen

De meest in het oog springende wijzigingen zijn al lang bekend en besproken maar we lichten ze in één oogopslag even toe:

  • Vermindering van het aantal vennootschapsvormen. Download ons schema voor een overzicht van welke vennootschapsvorm overblijven.
  • De BV (de vroegere BVBA) moet dé vennootschapsvorm bij uitstek worden, die bovendien nog eens kapitaalloos wordt. Andere vennootschapsvormen zijn mogelijk maar het is duidelijk dat de BV de spilvennootschap is. Raadpleeg ons overzicht en weet welke vennootschap u best opricht.
  • Moduleerbaar is geen modewoord meer. U gaat de vennootschap meer naar uw hand kunnen zetten: voor stemrecht en bestuur kunt u afwijkende statutaire regelingen treffen.
  • De aansprakelijkheid van de bestuurder wordt beperkt. Op het laatste nippertje is hier nog een extra grens ingebouwd.
  • Voortaan toepassing van de statutaire zetel i.p.v. werkelijke zetel (de vennootschap wordt beheerst door het recht dat ze in haar statuten aangeeft)
  • De CV wordt terug in haar oorsprong gebracht, naar de coöperatieve gedachte. Ook de wetsbepalingen van de CV werden op het laatst nog gewijzigd.
  • Verenigingen kunnen dan weer winst maken, maar mogen ze niet uitkeren. Een overzicht van welke vennootschap winstuitkeringen kan doen vindt u hier.

Inwerkingtreding

Over de inwerkingtreding is veel gezegd en geschreven (en veel geschoven), maar uiteindelijk is de definitieve inwerkingtreding als volgt:

  • Op de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die bestaan op de dag van de inwerkingtreding van deze wet is het WVV voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020.
  • Voor nieuwe vennootschappen en verenigingen geldt 1 mei 2019 als inwerkingtreding.
  • Er zijn een uitgebreide inwerkingtreding en overgangsregeling voorzien voor allerhande bestaande vennootschapsvormen in allerlei situaties.
  898