Hervorming van het vennootschapsrecht

Diederik Bruloot, Hans De Wulf en Kristof Maresceau bieden een concreet overzicht van de geplande hervormingen van het vennootschapsrecht. In hun bijdrage verschenen in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) nr. 383 van 30 mei 2018 staan de auteurs stil bij de meest in het oog springende wijzigingsvoorstellen.

Gepubliceerd op 30-05-2018

njw-383-cover

De auteurs staan stil bij de meest in het oog springende wijzigingsvoorstellen en besteden eveneens aandacht aan de inwerkingtreding en het overgangsrecht. Daarnaast evalueren ze de voorstellen en gaan ze in op een aantal kritische geluiden die met betrekking tot de ontwerpen vallen op te tekenen, maar nogal overtrokken lijken.

De inhoudsopgave van deze bijdrage vindt u hieronder.

Inhoudsopgave

Inleiding

I. Situering en opzet van de hervorming

II. Enkele gewijzigde basisconcepten

     A. Nieuwe definitie van ‘vennootschap’ – afschaffing regels eenhoofdigheid
     B. Vennootschap versus vereniging
     C. IPR

III. Reductie van het aantal vennootschapsvormen

IV.  De kapitaalloze BV: de vennootschapsvorm bij uitstek

     A. De afschaffing van het kapitaal – algemeen
     B. Oprichting: toereikend aanvangsvermogen en financieel plan
     C. Uitkeringen aan de aandeelhouders
     D. Verantwoordelijkheid van bestuurders bij nakende insolventie

V.   Aandelen en andere effecten in NV en BV

     A. De verschillende soorten effecten
     B. De overdracht van aandelen
     C. De uitgifte van nieuwe aandelen

VI. Wijzigingen inzake het bestuur in de NV en BV

     A. Governance
     B. Beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid

VII. Geschillenregeling

VIII. Inwerkingtreding en overgangsrecht

IX. Evaluatie: wat met de ‘stakeholders’, in het bijzonder de schuldeisers?

     A. De rol van het vennootschapsrecht in het algemeen
     B. Vennootschapskapitaal en schuldeisers
     C. Vennootschaps- versus insolventierecht
     D. Rechtskeuzevrijheid

Besluit

  706