Helft leden Sanctiecommissie FSMA herbenoemd

MichelRoziePhilippe Quertainmont, Luc Huybrechts, Michel Rozie (foto), Guy Keutgen, en Reinhard Steennot behouden hun zetel in de Sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Ze krijgen een mandaat voor 6 jaar.

Dat is dubbel zolang als hun vorige mandaat. De wetgever wilde bij de oprichting van de commissie in 2011 immers vermijden dat de mandaten van alle leden gelijktijdig zouden vervallen. Om werkingsproblemen te vermijden werd de helft van de commissieleden daarom voor 6 jaar benoemd, de andere voor 3 jaar. Een overgangsmaatregel die niet meer zou worden toegepast bij latere benoemingen.

Het benoemingskb dateert van 1 december 2014. Daarin werd Quertainmont benoemd ‘in zijn hoedanigheid van staatsraad op voordracht van de eerste voorzitter van de Raad van State’, Huybrechts ‘in zijn hoedanigheid van ereraadsheer bij het Hof van Cassatie op voordracht van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie’ en Rozie ‘in zijn hoedanigheid van magistraat die geen raadsheer is bij het Hof van Cassatie of bij het Hof van Beroep in Brussel’. Keutgen en Steennot zijn aangewezen als ‘ander lid’.

Hun nieuwe mandaat loopt pas vanaf de eerste vergadering van de commissie in haar nieuwe samenstelling. Tot dan blijven Quertainmont, Huybrechts, Rozie, Keutgen en Steennot in functie binnen hun huidige mandaat. Dat is op papier verstreken op 14 oktober 2014, 3 jaar na de allereerste vergadering van de sanctiecommissie op 14 oktober 2011.

Het KB van 1 december 2014 treedt alvast in werking op 22 december, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit van 1 december 2014 houdende benoeming van leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, BS 12 december 2014.

Gepubliceerd op 12-12-2014

  176