Gerechtelijke reorganisatieprocedure - een oplossing voor bedrijven in crisis? En wat met de werknemers?

Gepubliceerd op 20-11-2020

Nu onze ondernemingen een nooit eerder geziene crisis doorkruisen, moeten we aan de toekomst denken. Welke oplossingen zijn er om een faillissement te vermijden? Welke middelen zijn er om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren zonder de controle over het bedrijf te verliezen?

bad-news

Als de activiteiten op termijn winstgevend zijn en het er vooral op aan komt het hoofd te bieden aan de lasten en gevolgen van de lockdown, lijkt de gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP) een doeltreffend en relevant hulpmiddel te zijn.

Eerst en vooral kan de GRP de onderneming beschermen tegen haar schuldeisers voor een periode van ongeveer zes maanden. Alle vervolgingen en handhavingsmaatregelen worden automatisch opgeschort. Anderzijds kan de betaling van schulden uit het verleden gespreid worden over vijf jaar, terwijl er ook aanzienlijke schuldverminderingen kunnen worden verkregen.  

Doorslaggevend voor het succes van de GRP is een plan dat de winstgevendheid van de onderneming verzekert en tegelijk een deel van de lasten van het verleden overneemt. In dit geval kan de ondernemer aan zijn schuldeisers een volledig of gedeeltelijk opschortingsplan voor zijn schulden voorstellen.

Dit plan wordt dan voorgelegd aan de gedelegeerde rechter en moet een dubbele meerderheid krijgen. Dus moet de meerderheid van schuldeisers die samen minstens het grootste deel van de schuld vertegenwoordigen, voor het plan stemmen. Voorbeeld: u heeft vijftig schuldeisers en een schuld van één miljoen euro. In dit geval moet het voorgelegde plan goedgekeurd worden door 26 schuldeisers die samen voor minstens 500.001 euro goed zijn. Met de steun van deze meerderheid zal het plan vervolgens voorgelegd worden ter homologatie door de ondernemingsrechtbank. Indien alles in orde is, kan de onderneming haar activiteiten voortzetten met inachtneming van het afbetalingsplan op vijf jaar, zonder rente of andere boetes te hoeven betalen.

Er dient opgemerkt te worden dat de GRP geen enkele invloed heeft op het runnen van de vennootschap die te allen tijde in handen blijft van haar bestuurders. Het management kan beslissen essentiële leveranciers te betalen. Kortom het ondernemingsbelang krijgt prioriteit!

En hoe passen de werknemers in dit plaatje?

Het antwoord is eenvoudig: de rechten van de werknemers worden geenszins beïnvloed of gewijzigd in het geval van een GRP op basis van een collectief akkoord. De werknemers worden gewoon op de hoogte gebracht van de situatie.

Dit betekent duidelijk dat collectieve arbeidsovereenkomsten en andere sociaalrechtelijke bepalingen volledig en eenvoudig van toepassing zijn! De werkgever kan de GRP op geen enkele manier gebruiken om een sociaal plan door te voeren. Natuurlijk kunnen de ernstige financiële moeilijkheden waarmee de onderneming te maken heeft, indien nodig, ontslagen rechtvaardigen, maar dan moeten alle toepasselijke bepalingen hieromtrent nageleefd worden, inclusief de “wet-Renault".

Er bestaat nog een andere optie voor de GRP die bestaat uit een overdracht van activiteiten onder gerechtelijk gezag. Daar zullen we het binnenkort over hebben.

Laten we ondertussen onthouden dat de GRP aan alle ondernemingen met een haalbaar project de mogelijkheid biedt om door te gaan! Het komt er gewoon op aan nuttige maatregelen te nemen op het juiste moment.

Auteur

luc-bihain

Luc Bihain Advocaat - Claeys & Engels

  258