Engelstalige octrooien vanaf 2017 eindelijk mogelijk in België

Engels

Engelstalige octrooiaanvragen worden al sinds jaar en dag door de nationale instanties geaccepteerd in 21 lidstaten van de EU, inclusief Nederland, Frankrijk en Duitsland. Al in 2008 werd het idee van Engelstalige octrooiaanvragen gelanceerd in België, maar het kreeg sterke tegenkanting van verschillende politieke partijen en van de vertaalsector. België bleef dus vasthouden aan de eis dat een in het Engels opgestelde aanvraag een vertaling kreeg in een van de landstalen Nederlands, Frans of Duits.

De overheid laat die eis nu vallen, als onderdeel van wetgeving om de Belgische economie te stimuleren bij de validatie van Engelstalige Europese octrooien. De wet die voor de nodige aanpassingen zorgt, is inmiddels in werking getreden; de artikelen over het London Protocol treden in werking op 1 januari 2017. Vanaf dan hoeven Engelstalige Europese octrooien niet meer vertaald te worden.

Robrecht De Weerdt, Nederlands en Europees octrooigemachtigde bij EP&C, ziet hier de voordelen van in voor allerhande bedrijven. Zo zal het veel schelen in vertaalkosten: 'Afhankelijk van de omvang van de aanvraag kan dat wel oplopen tot vijf- of tienduizend euro. Dat is niet alleen een hindernis voor buitenlandse bedrijven die de Belgische markt willen betreden, maar ook voor Belgische bedrijven die internationaal georiënteerd zijn.'
Hij maakt wel een kanttekening: 'Belgische bedrijven zullen dus met meer octrooien geconfronteerd worden die hun vrijheid van handelen kunnen beperken.'

Wie een Belgisch octrooi aanvraagt, zal dat nog altijd in het Nederlands of het Frans moeten doen. Dat Belgische octrooi heeft als voordeel ten opzichte van een Europees octrooi dat het een sneller parcours aflegt: ongeveer anderhalf jaar, tegenover vier jaar voor een Europees octrooi.


Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie, BS 6 juli 2016. (artikel 96)

(foto: translaborberlin)

Gepubliceerd op 20-09-2016

  61