De “nieuwe” alarmbelprocedure met betrekking tot de BV

Gepubliceerd op 09-11-2020

Commentaar bij art. 5:153 WVV
Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar

Het commentaar bij artikel 5:153 WVV behandelt de “nieuwe” alarmbelprocedure met betrekking tot de BV. Door het wegvallen van het kapitaalbegrip bij de BV in het WVV moest het vroegere aanknopingspunt van de alarmbelprocedure herdacht en herschreven worden. Voortaan dient men terug te vallen op de dubbele uitkeringstest. Dit nieuw aanknopingspunt maakt dan ook het zwaartepunt uit van deze bijdrage.

office

De auteurs

ann-sophie-haghedooren

Ann-Sophie Haghedooren

Ann-Sophie Haghedooren is sinds 2013 werkzaam als advocaat bij EY Law en heeft zich gedurende haar professionele loopbaan gespecialiseerd in het vennootschaps- en handelsrecht.

Zij behaalde haar rechtendiploma aan de Universiteit Gent in 2012 en een Master in General Management aan de Vlerick Business School in 2013.

Ann-Sophie begon als advocaat stagiair bij de Nederlandse orde van advocaten bij de balie van Brussel in 2013 en maakte de overstap naar de balie van Gent in 2018 naar aanleiding van de opening van het nieuwe kantoor van EYLaw te Gent.

Zij is auteur van diverse artikels en is tevens actief als spreker op seminaries & webinars.

laurad

Laura Dermine

Laura is sedert 2017 werkzaam als advocaat bij EY Law en specialiseert zich eveneens in het vennootschaps- en handelsrecht. Zij behaalde haar rechtendiploma aan de Universiteit Gent in 2016 en behaalde tevens een LL.M. in vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2017.

Laura is tweetalig (Nederlands/Frans) en assisteert zowel nationale als internationale klanten in allerhande vennootschapsrechtelijke en handelsrechtelijke aangelegenheden zoals herstructureringen, corporate housekeeping, commerciële overeenkomsten en adviesverlening in het kader van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’).

Laura geeft regelmatig seminaries en webinars over actuele vennootschapsrechtelijke topics en is auteur van verschillende artikels zowel binnen als buiten EY Law.

  564