Belangenconflicten in de VZW

Commentaar bij art. 9:8 WVV

Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar

Gepubliceerd op 14-10-2020

De voormalige V&S-Wet voorzag geen enkele wettelijke grondslag voor een procedure inzake belangenconflicten zoals we deze wel kenden voor vennootschappen onder het voormalige wetboek van vennootschappen. In de rechtsleer en rechtspraak bestond evenwel de idee om de belangenconflictenregeling naar analogie toe te passen op verenigingen zonder winstoogmerk. Hoe ver die procedure dan echter moest gaan, was onduidelijk. Had men als bestuurder geconfronteerd met een belangenconflict louter een informatieverplichting, of diende deze zich tevens te onthouden van beraadslaging en stemming? 

Door de invoeging van artikel 9:8 in het nieuwe WVV maakte de wetgever komaf met voormelde rechtsonzekerheid en wordt voor de bestuurders van een VZW nu ook een duidelijke wettelijke procedure voorgeschreven.

Bij de incorporatie van het verenigingsrecht in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,  opteerde de wetgever ervoor om ook voor verenigingen in een wettelijke grondslag voor belangenconflicten te voorzien. In de voormalige V&S-wet was een dergelijke wettelijke grondslag onbestaande waardoor er in de rechtsleer en rechtspraak reeds een consensus bestond om naar analogie de regels die hiervoor werden voorzien in het vennootschapsrecht ook toe te passen op VZW’s. 

belangenconflicten_wvv

Auteur

michiel_ml

Michiel Valkeners studeerde in 2013 af als Master in de Rechten aan de KU Leuven. In 2014 behaalde Michiel Valkeners een Master na Master in het Fiscaal Recht aan de KU Leuven en werd hij geselecteerd voor het thesisprogramma "EUCOTAX" aan de Universiteit van Parijs (Panthéon Sorbonne). In 2016  behaalde hij verder ook nog een bijkomende Master na Master in het Vennootschapsrecht aan de KU Leuven (campus Brussel). 

Michiel Valkeners is als advocaat actief aan de Limburgse Balie bij het advocatenkantoor ConSenso en behandelt dossiers in het domein van het verenigingsrecht en in het vennootschapsrecht in de ruime zin met een focus op transacties (o.a. fusies, overnames, herstructructureringen...), conflictoplossing (aandeelhoudersconflicten, uitsluiting en uittreding) en adviesverlening."

  1339