Begrip vereniging na invoering WVV

Commentaar bij art. 1:2 WVV

Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar

Gepubliceerd op 18-09-2020

wvv_2020jpg

Onder de voormalige V&S-wet bestond de wettelijke specialiteit van een VZW uit twee componenten: de VZW mocht enerzijds niet uitsluitend of tot hoofddoel economische bedrijvigheden stellen, en anderzijds mocht zij evenmin aan haar leden winsten uitkeren. Onder meer omwille van praktische noodwendigheden en de discussie over de vraag of een VZW in de praktijk nu wel of niet als een handelaar kon worden gekwalificeerd, is men afgestapt van de idee van een totaalverbod op het stellen van ‘handelsactiviteiten’ met een VZW, en is men overgestapt naar het principe van de bijkomstigheid om vervolgens opnieuw te verzanden in een debat over de grenzen van de toegelaten ‘bijkomstige’ economische activiteiten onder de V&S-wet.

Met de invoering van het Wetboek Economisch Recht werd afgestapt van het de begrippen “handelaar” en “handelsactiviteiten”. VZW’s worden nu principieel omschreven als een ‘onderneming’. Daarnaast werd het verenigingsrecht geïncorporeerd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De volgende vragen stellen zich dan ook: (i) is de VZW onder het wetboek van vennootschappen en verenigingen nog steeds een vereniging zonder winstoogmerk? En (ii) Draagt de vlag ‘VZW’ nog wel de lading?

De auteur

michiel_ml

Michiel Valkeners studeerde in 2013 af als Master in de Rechten aan de KU Leuven. In 2014 behaalde Michiel Valkeners een Master na Master in het Fiscaal Recht aan de KU Leuven en werd hij geselecteerd voor het thesisprogramma "EUCOTAX" aan de Universiteit van Parijs (Panthéon Sorbonne). In 2016  behaalde hij verder ook nog een bijkomende Master na Master in het Vennootschapsrecht aan de KU Leuven (campus Brussel). 

Michiel Valkeners is als advocaat actief aan de Limburgse Balie bij het advocatenkantoor ConSenso en behandelt dossiers in het domein van het verenigingsrecht en in het vennootschapsrecht in de ruime zin met een focus op transacties (o.a. fusies, overnames, herstructructureringen...), conflictoplossing (aandeelhoudersconflicten, uitsluiting en uittreding) en adviesverlening."

  829