APR Handelsagentuurovereenkomst

In dit boek gaat Pieterjan Naeyaert uitvoerig in op het wettelijk kader en de kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst. Daarbij focust hij onder meer op de essentiële bestanddelen van de handelsagentuur en het onderscheid met andere overeenkomsten, zoals de arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers. Dit boek is verschenen in de reeks 'APR' (Algemene Praktische Rechtsverzameling).

Gepubliceerd op 08-05-2019

Pieterjan Naeyaert geeft een diepgaand overzicht van de precontractuele informatieverplichtingen in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten en hij omschrijft hoe de handelsagentuurovereenkomst moet worden gesloten.

In het werk wordt de duur van de handelsagentuurovereenkomst en de verplichtingen van de principaal en de handelsagent behandeld, met een uitgebreid hoofdstuk over de vergoeding van de handelsagent.

Ook het delcrederebeding, het exclusiviteitsbeding en het recht van de handelsagent om subagenten aan te stellen komen aan bod.

De beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst en de gevolgen daarvan worden op een diepgaande wijze behandeld. Het werk bevat daarnaast ook een praktijkgerichte uiteenzetting over concurrentie door de handelsagent tijdens en na de handelsagentuurovereenkomst en analyseert de regels van verjaring.

De auteur besteedt eveneens aandacht aan de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, verzekeringstussenpersonen en kredietbemiddelaars. Hij geeft een beschrijving van de belangrijke bepalingen van het mededingingsrecht.

Het boek is een praktisch en gedetailleerd naslagwerk over de handelsagentuurovereenkomst, maar gaat tegelijk in op tal van betwiste juridische punten.

Handelsagentuurovereenkomst

 

 

De auteur

Pieterjan Naeyaert

Pieterjan Naeyaert is doctor in de rechten, rechter (Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk) en praktijklector (KU Leuven Campus Kulak).

  528