Vereffening & verdeling

Permanente vorming voor notarissen en kandidaat-notarissen, advocaten, magistraten, personen werkzaam in de fiscale, financiële of verzekeringssector


In het kader van de Permanente vormingscyclus Estate Planning (PEP), organiseert de Master of Laws in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel dit academiejaar een opleiding rond het thema vereffening-verdeling.
Op donderdag 15 juni 2017 (14u00-18u00) worden de theoretische aspecten en knelpunten inzake vereffeningverdeling na echtscheiding en na overlijden toegelicht. Vervolgens worden op zaterdag 17 juni 2017 (09u30-17u30) de praktische vaardigheden inzake vereffening-verdeling na echtscheiding aangeleerd aan de hand van het Excel-rekenschema.

GolfProgramma

Studienamiddag ‘Principes en knelpunten inzake vereffening-verdeling aan de hand van praktijkvoorbeelden’

  • In een eerste luik van deze studienamiddag behandelen Prof. dr.

Elisabeth Alofs (VUB) en Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (VUB, stagiair gerechtsdeurwaarder) de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een casus wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten binnen de vereffening-verdeling na echtscheiding.

  • In een tweede luik behandelt notaris Pieter-Jan De Decker de vereffening-verdeling na overlijden, waarbij hij aan de hand van een concreet dossier ingaat op een aantal vaak voorkomende problemen.

Workshop ‘Oefeningen inzake vereffening-verdeling aan de hand van het Excel-rekenschema’
• In de computerklassen worden in kleine groepen van 15 à 20 personen de praktische vaardigheden inzake vereffening-verdeling na echtscheiding aan de hand van het Excel-rekenschema aangeleerd. Het rekenschema is ontwikkeld door Prof. em. Hélène Casman en de medewerkers van de Master of Laws in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel. Dit rekenschema heeft tot doel de bewerkingen in een dossier van vereffening-verdeling na echtscheiding op overzichtelijke wijze weer te geven en te becijferen. Deze rekenmethode vergemakkelijkt de afwikkeling van het dossier aanzienlijk.

  • In deze workshop leren de deelnemers reële casussen inzake vereffening-verdeling oplossen door gebruik van dit Excel-rekenschema. Hierbij komen de verschillende bewerkingen en de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling aan bod: de kwalificatie van activa en passiva, de huwelijksvermogensrechtelijke vergoedingen, de beheersrekening m.i.v. de woonvergoeding, de becijferde rechten en de opleg.
  • Deze workshop impliceert een voorkennis van de basisbeginselen inzake vereffening-verdeling die aan bod komen tijdens de hogervermelde studienamiddag van 15 juni 2017.
  • Deze workshops worden gedoceerd door Prof. dr. Elisabeth Alofs (VUB), dhr. Pieter-Jan De Decker (VUB, geassocieerd notaris), Dhr. Jan Donkers (VUB, advocaat), mevr. Hélène Goret (VUB, geassocieerd notaris), dhr. Tim Roovers (VUB, bedrijfsjurist Belfius), mevr. Justien Tiebout (VUB, notarieel jurist) en Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (VUB, stagiair gerechtsdeurwaarder).


 

Een initiatief van de Master of Laws in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel
DOELGROEPEN PEP legt in sterke mate de focus op permanente vorming van diverse doelgroepen.
Er wordt ingezoomd op de meest recente ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Deze postacademische vormingscyclus staat open voor juristen (notarissen en kandidaat-notarissen, advocaten, magistraten), maar ook voor personen met een economische of andere achtergrond die in de fi scale, fi nanciële of verzekeringssector werken.
Kortom, voor elkeen met interesse in een doorgedreven juridische opleiding inzake vereffeningverdeling. Er gelden geen diplomavereisten.

 DATA & PRIJS

  • Studienamiddag 15/06/2017: € 90 (excl. BTW) incl. voordracht, koffie en cake, cursusmateriaal
  • Workshop 17/06/2017: € 250 (excl. BTW) incl. voordracht en gebruik computer, lunch, cursusmateriaal


LOCATIE Vrije Universiteit Brussel, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
ACCREDITATIE wordt gevraagd voor advocaten en notarissen

DOCENTEN Prof. dr. Elisabeth Alofs (VUB), dhr. Pieter-Jan De Decker (VUB, geassocieerd notaris), dhr. Jan Donkers (VUB, advocaat), mevr. Hélène Goret (VUB, geassocieerd notaris), dhr. Tim Roovers (VUB, bedrijfsjurist Belfi us), mevr. Justien Tiebout (VUB, notarieel jurist) en Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (VUB, stagiair gerechtsdeurwaarder).
INFO Prof. dr. Elisabeth Alofs en assistenten Anne-Sophie Vandenbosch en Pieter-Jan De Decker
opleiding.notariaat@vub.ac.be
INSCHRIJVEN op de website van de VUB

Gepubliceerd op 08-06-2017

  949