Uitonverdeeldheidtreding in een familiale of relationele context

Sven Mosselmans schreef voor het Notarieel en Fiscaal Maandblad (Not.Fisc.M.) een bijdrage over de uitonverdeeldheidtreding in een familiale of relationele context. Zijn bijdrage behelst een aantal aandachtspunten inzake onverdeeldheden, uitonverdeeldheidtreding en de aanloop naar vereffening-verdeling.

Gepubliceerd op 08-11-2019

De auteur brengt de respectieve aandachtspunten onder in zestien hoofdstukken en bespreekt ze aan de hand van de meest recente rechtspraak en rechtsleer. Op die manier wordt in essentie een overzicht van rechtspraak geboden omtrent uitonverdeeldheidtreding in een familiale of relationele context.

Een eerste hoofdstuk beklemtoont de primauteit van een minnelijke vereffening-verdeling, gebeurlijk een transactionele verdeling dan wel een minnelijke vereffening-verdeling met gerechtelijke omkadering. Op de minnelijke vereffening-verdeling die een gerechtelijke vorm behoeft omdat er zich onder de deelgenoten een minderjarige en/of meerderjarige beschermde persoon bevindt, wordt nader ingegaan in het zevende hoofdstuk.

huis-vereffening-verdeling

De auteur

Sven Mosselmans is raadsheer in het hof van beroep te Gent, familie- en jeudgmagistraat, en praktijklector aan de KU Leuven.

 

 

  1404