Tuchtrechters voor nieuwe tuchtrechtbanken benoemd

Hamer3Op 14 mei 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaatstelling voor de functie van tuchtrechter in de nieuwe tuchtrechtbanken. In het Staatsblad van 25 augustus werden de benoemingen gepubliceerd.

Deze magistraten mogen zitting houden in de hoedanigheid van rechter in de Nederlandstalige tuchtrechtbank, voor een termijn van zeven jaar die ingaat op 1 september 2014 :

 • In het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen: de heer K. Thys, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen.
 • In het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel: mevrouw F. Verstraete, rechter in de rechtbank van eerste aanleg in Leuven.
 • In het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent: de heer E. Allosery, rechter in de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen; de heer M. Daenen ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen; de heer R. Verstraete, afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen.

In het Staatsblad worden deze magistraten aangeduid om zitting te houden in de hoedanigheid van rechter in de Franstalige tuchtrechtbank, voor een termijn van zeven jaar die ingaat op 1 september 2014:

 • In het rechtsgebied van het hof van beroep in Bergen: de heer E. Chevalier, rechter in de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen; mevrouw D. Devos, ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen; de heer St. Coppée, rechter in de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen.
 • In het rechtsgebied van hof van beroep in Luik: mevrouw Ch. Bourgeois, ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Namen; de heer R. Dolozy, afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg; de heer V.E. Franskin, rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep in Luik; mevrouw M.-C. Matagne, afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg in Namen; de heer A. Monhonval, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg.

Mogen zitting houden in de hoedanigheid van raadsheer in de Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor een termijn van zeven jaar die ingaat op 1 september 2014:

 • In het rechtsgebied van het hof van beroep in Antwerpen: de heer M. Bleyenbergh, raadsheer in het hof van beroep in Antwerpen; de heer M. Jordens, kamervoorzitter in het hof van beroep in Antwerpen; de heer M. Van Rompay, kamervoorzitter in het hof van beroep in Antwerpen; de heer D. Wouters, raadsheer in het hof van beroep in Antwerpen.
 • In het rechtsgebied van het hof van beroep in Gent: de heer P. Marcoen, raadsheer in het hof van beroep in Gent; mevrouw K. Vandenberghe, raadsheer in het hof van beroep in Gent; de heer D. Vandeputte, raadsheer in het hof van beroep in Gent.

Volgende magistraten zijn aangewezen om zitting te houden in de hoedanigheid van raadsheer in de Franstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor een termijn van zeven jaar die ingaat op 1 september 2014:

 • In het rechtsgebied van het hof van beroep van Luik: de heer Ph. Gorlé, kamervoorzitter in het hof van beroep in Luik.

Werden aangewezen in de hoedanigheid van assessor in de Nederlandstalige tuchtrechtbank en in de Nederlandstalig tuchtrechtbank in hoger beroep voor een termijn van vijf jaar die ingaat op 1 september 2014:

 • In de hoedanigheid van emeritus magistraat van het Hof van Cassatie:
  • voor de zetel: de heer E. Stassijns, emeritus afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie; de heer L. Huybrechts, emeritus afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie; de heer E. Forrier, emeritus afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie.
  • voor het openbaar ministerie: de heer J. du Jardin, emeritus procureur-generaal bij het Hof van Cassatie.
 • In het rechtsgebied van het hof van beroep van Antwerpen:
  voor het openbaar ministerie: mevrouw H. Van de Put, eerste substituut van de procureur des Konings bij het parket in Antwerpen, lid van de Nationale Tuchtraad.
 • In het rechtsgebied van het hof van beroep in Gent:
  • voor de zetel: de heer D. Floren, kamervoorzitter in het hof van beroep in Gent; de heer J. Herman, raadsheer in het arbeidshof in Gent, lid van de Nationale Tuchtraad; de heer C. Verbeke, raadsheer in het arbeidshof in Gent; de heer E. Cooreman, rechter in de arbeidsrechtbank van Gent; de heer H. Danneels, rechter in de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen; de heer J. Kamoen, vrederechter van het tweede kanton in Gent, lid van de Nationale Tuchtraad; de heer L. Rousseeuw, afdelingsvoorzitter in de arbeidsrechtbank in Gent; de heer P. Vandamme, rechter in de politierechtbank van West-Vlaanderen, lid van de Nationale Tuchtraad.
  • voor het openbaar ministerie: de heer F. Verhaeghe, eerste substituut van de procureur des Konings bij het parket van West-Vlaanderen, lid van de Nationale Tuchtraad; de heer G. Merchiers, afdelingsprocureur in het parket van Oost-Vlaanderen; de heer I. Devos, substituut van de procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoering voor het rechtsgebied van het hof van beroep in Gent.

Deze magistraten zijn aangewezen in de hoedanigheid van assessor in de Franstalige tuchtrechtbank en in de Franstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor een termijn van vijf jaar die ingaat op 1 september 2014:

 • In de hoedanigheid van emeritus magistraat van het Hof van Cassatie:
  voor de zetel: de heer M. Marchal P., emeritus eerste voorzitter van het Hof van Cassatie; de heer F. Fischer, emeritus afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie; mevrouw Y. Jeanmart, emeritus raadsheer in het Hof van Cassatie.
 • In het rechtsgebied van het hof van beroep in Brussel:
  voor het openbaar ministerie: mevrouw L. Wynands, substituut van de procureur-generaal bij het hof van beroep in Brussel, lid van de Nationale Tuchtraad; de heer B. Goethals, eerste substituut van de procureur des Konings bij het parket van Waals-Brabant, lid van de Nationale Tuchtraad.
 • In het rechtsgebied van het hof van beroep van Bergen:
  voor de zetel: de heer X. Vlieghe, raadsheer in het arbeidshof in Bergen; de heer J.-P. Favier, erejeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen; mevrouw Fr. Lefebvre, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen; mevrouw P. Marcotte, rechter in de arbeidsrechtbank in Bergen en Charleroi; mevrouw M.-C. Oost, afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen.
 • In het rechtsgebied van het hof van beroep in Luik:
  voor de zetel: de heer M. Dumont, kamervoorzitter in het arbeidshof in Luik.

Gepubliceerd op 26-08-2014

  497