Third Party Litigation Funding

Third Party Litigation Funding is een alternatieve financieringsvorm waarbij private actoren de procedurekosten van rechtzoekenden dragen. Alana Deprince belicht deze financieringsvorm vanuit verschillende hoeken en geeft een stand van zaken in een bijdrage verschenen in afl. 2017/4 van het Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht (P&B).

Gepubliceerd op 22-11-2017

Toegang tot de rechter, met bijhorende geschillenbeslechting, is van essentieel belang in onze maatschappij. Onder meer de hoge kosten die verbonden zijn aan het voeren van een burgerlijke rechtsprocedure kunnen voor de rechtszoekende een belemmering zijn om naar de rechter te stappen. Dit is niet enkel een probleem in ons Belgisch rechtssysteem – ook in andere rechtssystemen, overal ter wereld, wordt gezocht naar manieren om de hoge financiële drempel die de rechtzoekende ervaart om naar de rechter te stappen, te verlagen.

Het laatste decennium werd het mechanisme van legal aid, rechtshulp vanwege de overheid, in meerdere rechtssystemen (waaronder het Belgische) teruggeschroefd. Om de negatieve impact van deze maatregel op de toegang tot de rechter te beperken, wordt wereldwijd gezocht naar alternatieve financieringsvormen waarbij private actoren de procedurekosten van rechtzoekenden dragen.

Eén van deze alternatieve financieringsvormen is Third Party Litigation Funding (TPLF). In deze bijdrage onderzoekt de auteur de stand van zaken met betrekking tot dit financieringsmechanisme, dat enkele decennia geleden ontstond en heden wereldwijd een steeds ruimere verspreiding en toepassing kent. Om tegemoet te komen aan de veelzijdigheid van TPLF, heeft de auteur de financieringsvorm vanuit verschillende hoeken belicht.

Deze bijdrage omvat, naast een duidelijke uiteenzetting van de werking van TPLF, onder meer ook een situering van TPLF in het spectrum van de verschillende bestaande financieringsvormen en een overzicht van het gebruik van de financieringsvorm in de voor TPLF meest toonaangevende rechtssystemen.

  590