Rechtbanken van koophandel kunnen elektronisch gegevens met Staatsblad uitwisselen

1287061_27729222.jpgVoortaan kunnen de rechtbanken van koophandel (RVK) en het Belgisch Staatsblad ook elektronisch gegevens uitwisselen. De rechtbanken van Turnhout en Dinant zijn de eersten om de module te gebruiken. Daarnaast dragen ook de nieuwe toepassing Genero en het project PC@work bij aan de modernisering van de informatica van de rechtbanken van koophandel.


Rechtbanken van koophandel hebben heel wat verplichtingen qua publicaties in het Belgisch Staatsblad. Dat geldt onder meer voor uittreksels uit vonnissen m.b.t. de faillissementswetgeving. Tot voor kort stuurden de rechtbanken die uittreksels aangetekend op naar het Belgisch Staatsblad. Daar moesten de medewerkers die dan overtikken en nalezen voor ze konden gepubliceerd worden.
Dat is dus verleden tijd. Met de nieuwe IT-module kan het Staatsblad nu rechtstreeks gegevens opvragen uit een interne database van Justitie. Als de griffie van de rechtbank van koophandel het voorstel van bericht valideert, gaat het weer naar het Staatsblad en is het meteen klaar voor publicatie. Nalezers of zetters komen er niet meer aan te pas.

In eerste instantie gaan enkel de rechtbanken van Dinant en Turnhout aan de slag met de applicatie en kunnen alleen de vonnissen opening faillissement worden opgevraagd. Bedoeling is dat de applicatie binnen een paar maanden meerdere types van vonnissen opneemt, en dat ze haar weg vindt naar de andere rechtbanken van koophandel. In de toekomst moeten de gegevens ook beschikbaar worden voor derden, bv. voor de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Genero
Na de zomervakantie gaan de rechtbanken van koophandel ook zelf aan de slag met een nieuwe applicatie: Genero. Hiermee kunnen ze op termijn via webservices werken en authentieke bronnen van andere overheidsinstanties raandplegen. Daar komt bij dat dit zal gebeuren met gloednieuwe computers. In het kader van het grootschalig project PC@work krijgen alle rechtbanken van koophandel in het najaar nieuwe computers voorzien van Windows 7.

Gepubliceerd op 11-07-2014

  70