OVB trekt aan de alarmbel: rechten van minderjarigen op onwettige wijze ingeperkt

De Orde van Vlaamse Balies reageert verbolgen op een nieuwe richtlijn die de politiediensten sinds kort moeten volgen, waardoor minderjarigen die opgeroepen worden voor een politieverhoor daarbij niet meer altijd worden bijgestaan door een advocaat. De Salduzwetgeving maakt die bijstand nochtans uitdrukkelijk verplicht. De Orde vroeg het College van procureurs-generaal op 9 augustus in een brief om de richtlijn onmiddellijk in te trekken, maar er kwam tot nu toe geen enkele reactie. 'De politie kan niet verweten worden instructies te volgen', zegt (aftredend) voorzitter Dominique Matthys, 'maar de Orde van Vlaamse Balies roept het College van procureurs-generaals wel op om de onwettige richtlijn met onmiddellijke ingang in te trekken. Anders zie ik de start van het nieuwe gerechtelijk jaar volgende week somber in.'

joseph-gonzalez-273526_crop
Foto: Joseph Gonzalez

Wie opgeroepen wordt voor een politieverhoor heeft als gevolg van de Salduzwetgeving het recht zich te laten bijstaan door een advocaat. Bij minderjarigen is die wettelijke bescherming nog groter, omdat die niet altijd goed hun eigen positie kunnen inschatten. De wet bepaalt dat een minderjarige geen afstand kan doen van die bijstand van een advocaat. Wanneer een minderjarige zich zonder advocaat aanbiedt voor een verhoor moet er eerst een verplicht overleg met een advocaat plaatsvinden. Ook tijdens het verhoor zelf en bij alle latere verhoren (een ondervraging of het invullen van een verhoorformulier) moet de minderjarige door een advocaat worden bijgestaan. Zo wil de wetgever.

De politiediensten worden door een recent gewijzigde richtlijn van het College van procureurs-generaal aangezet om de wet niet na te leven. In die richtlijn staat hoe ze dat verhoor van een minderjarige moeten aanpakken. De verplichte bijstand door een advocaat is er zomaar in geschrapt.

De richtlijn, waarover de Orde van Vlaamse Balies noch geconsulteerd noch geïnformeerd werd, miskent het hele parlementaire debat dat hierover reeds werd gevoerd. Toen lag ook al het voorstel op tafel om de verplichte bijstand van een advocaat tijdens het verhoor te laten wegvallen. Dat voorstel werd ernstig bekritiseerd door de OVB en later ook door de Raad van State. Daarop hebben regering en parlement uitdrukkelijk beslist om het controversiële voorstel niet te volgen. Dat het College die richtlijn tijdens de vakantieperiode alsnog rondstuurt naar de politiediensten, zet het parlement volledig buiten spel.

De OVB bezorgde het College een uitvoerige argumentatie en vraagt haar advocaten intussen bij ieder verhoor van minderjarigen tegen die onwettige situatie te protesteren. Het is onaanvaardbaar dat, tegen de wet in, eenzijdig de rechten van minderjaren worden ontnomen.

  528