Ook vakantiezittingen in vredegerechten en politierechtbanken

Handtekening-2Voortaan kunnen er tijdens het gerechtelijk verlof ook vakantiezittingen doorgaan in de vredegerechten en de politierechtbanken, net zoals in de andere rechtbanken en hoven.

De organisatie van de vakantiezittingen is – voor de vredegerechten en politierechtbanken – in handen van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank.

Voor politierechtbanken en vredegerechten met zetel in het gerechtelijk arrondissement Eupen is het de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement die de vakantiezittingen organiseert. En ook voor de politierechtbanken en vredegerechten in het gerechtelijk arrondissement Brussel ligt de organisatiebevoegdheid in handen van de voorzitter van – al naargelang het geval - de Nederlandstalige of Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

Artikel 100 van de wet van 4 mei 2016 is in werking getreden op 23 mei 2016.

Ilse Vogelaere

 
  • Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 100 Potpourri III-wet)
  • Gerechtelijk Wetboek (art. 72bis, 72ter en 335bis)

Gepubliceerd op 05-07-2016

  142