Notarissen moeten beter communiceren, zegt ombudsnotaris

Eind april presenteerde de ombudsdienst van het notariaat zijn jaarverslag. De voornaamste conclusie: notarissen moeten nog beter leren communiceren met hun cliënten. André Michielsens, Nederlandstalige ombudsnotaris in De Juristenkrant: ‘Notarissen werken met mensen, maar hebben nooit geleerd hoe ze met hen moeten praten. Aan de universiteiten is daar tegenwoordig meer aandacht voor, maar het verslag bewijst dat er nog werk aan de winkel is. Soms is het al voldoende om wat extra uitleg te geven. Tijdsgebrek speelt daar een grote rol in.’
Ook vragen over de tarifering scoren hoog. Het verslag stelt daarom als hulpmiddel een modelafrekening voor, die de cliënten een overzichtelijk beeld van de verschillende uitgesplitste kosten moet bieden.
 

Annelien Keereman
foto: Wouter Van Vaerenbergh

André Michielsens[...]

Uit het jaarverslag blijkt inderdaad dat het aantal dossiers die consumenten voor de ombudsdienst brengen relatief laag ligt in verhouding tot het aantal verleden authentieke akten per jaar, zo’n dikke 900.000 per jaar. Michielsens waarschuwt wel voor triomfalisme: ‘Het is niet omdat er weinig klachten tot bij de ombudsdienst komen, dat iedereen het ook effectief goed doet. Het is geen tevredenheidsenquëte. Het blijft belangrijk om diligent op te treden.’

[...]

De grootste conclusie die uit het verslag te trekken valt, is dat er nog werk aan de winkel is voor notarissen om met hun cliënten te communiceren. ‘Die conclusie loopt gelijk met de conclusie van de ombudsvrouw van de advocatuur. Een notaris werkt met mensen, dat maakt het soms moeilijk, maar dat aspect kwam in de opleiding vroeger niet aan bod: juridische kennis was het allerbelangrijkste. Tegenwoordig doet men aan de universiteiten wel zijn best met vakken als geschillenbeslechting en bemiddeling, maar de meeste notarissen in functie hebben zulke vakken nooit gehad. Er zijn uiteraard ook bijscholingen voor de notarissen. Ook tijdsgebrek speelt hier mee, iets extra uitleggen aan een cliënt kan veel misverstanden voorkomen maar de notaris heeft of neemt er niet altijd de tijd voor. Soms zijn de klachten terecht en treedt een notaris niet diligent op, soms is de klacht dat de notaris na twee dagen nog niet op hun e-mail geantwoord heeft. Te traag reageren is een probleem, maar te snel reageren ook.’

[...]

Een groot aantal dossiers gaat over onderhandse akten, en dan vooral de aangiften van nalatenschappen. ‘Dat kan vreemd overkomen aangezien de kerntaak van de notaris de authentieke akte is. Voor het opstellen van onderhandse documenten is er geen specifieke benoeming vereist, wat maakt dat de notaris in die domeinen concurrentie krijgt van andere dienstverleners, hij treedt in die zaken niet op als openbaar ambtenaar. De relatie tussen de notaris en de consument ligt daarom meer binnen het domein van het consumentenrecht dan bij authentieke akten. Dat maakt ook dat de ombudsdienst bij de onderhandse akten wellicht beter kan ingrijpen dan in de gevallen waarin andere reglementaire en wettelijke bepalingen rechtstreeks invloed hebben.’

[...]

U las een aantal quotes uit het interview. Het volledige artikel kunt u lezen in De Juristenkrant (nr. 349 van 10 mei 2017) of via Jura.

Gepubliceerd op 11-05-2017

  357