Nieuw pro-Deosysteem treedt vandaag in werking

Vandaag, 1 september, treedt het vernieuwde pro-Deosysteem in werking. De voorwaarden om tweedelijnsrechtsbijstand te krijgen worden verstrengd, en de nomenclatuur is hervormd. De enveloppe blijft wel gesloten, in tegenstelling tot wat de OVB had gevraagd.


Wie van de tweedelijnsbijstand gebruik wil maken, zal pas in aanmerking komen als al zijn inkomsten en vermogen in rekening zijn gebracht. Alle vermoedens worden weerlegbaar, behalve voor minderjarigen. Die blijven te allen tijde genieten van een kosteloze bijstand. Voor anderen die zich kunnen beroepen op een vermoeden (omdat ze in de gevangenis zitten of een leefloon hebben) zal worden nagegaan of ze de middelen hebben om een advocaat te betalen.

Er komt ook een soort 'remgeld' van 50 euro voor wie tweedelijnsbijstand wil.

Advocaten zullen voortaan nog strenger gecontroleerd worden op het aantal punten dat ze voor het gedane werk krijgen. De nomenclatuur is geactualiseerd en afgestemd op de reële tijdsbesteding. Een advocaat kan voortaan ook betaald worden uit de geïnde sommen bij een procedure van tweedelijnsbijstand.

1 punt zal gelijk staan aan 1 uur werk. Een geslaagde bemiddeling zal meer punten opleveren, het bijwonen van een gesprek bij de Dienst Vreemdelingenzaken minder. Gelijkaardige zaken zullen ook minder opleveren, als er geen nieuwe elementen worden aangedragen.

Grote nieuwigheid is het Fonds voor Juridische Tweedelijnsbijstand. Dat zal onder meer gespijsd worden door een verplichte bijdrage bij de gewone strafrechtelijke boetes, maar ook bij gevangenisstraffen, alternatieve straffen of minnelijke schikkingen. Om technische redenen is het Fonds nog niet in werking getreden.

Het budget voor tweedelijnsbijstand gaat van 71 naar 74 miljoen euro. Volgens de minister van Justitie zal dat budget in de komende jaren nog opgetrokken worden. De OVB blijft pleiten voor een open enveloppe, en noemt de huidige situatie 'schizofreen'. 'Hoe meer zaken de advocaten pro Deo behandelen, hoe kleiner het bedrag per punt zal zijn.'

Gepubliceerd op 01-09-2016

  158