Modern takenpakket voor leden College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal heeft zijn interne taakverdeling herbekeken. De vorige was ruim 20 jaar oud en niet meer actueel. De procureurs-generaal bij de hoven van beroep zullen zich binnen hun nieuwe bevoegdheidspakket op heel wat nieuwe fenomenen focussen zoals cybercriminaliteit.

Laure Lemmens

Het College van procureurs-generaal wordt gevormd door de procureurs-generaal van de 5 hoven van beroep (Antwerpen, Brussel, Gent, Bergen en Luik). Sinds 1997 is de organisatie van het College en zijn werking ook bij wet geregeld. Bedoeling is dat het college een coherent strafrechtelijk beleid uitwerkt. Daarvoor kan het beslissingen nemen die bindend zijn voor de procureurs-generaal bij de hoven van beroep, de federale procureur en alle leden van het Openbaar Minister die onder hun toezicht en leiding staan.

Er werd destijds ook een taakverdeling afgesproken tussen de procureurs-generaal. Ieder van hen kreeg een portefeuille met eigen bevoegdheden. Geen operationele taken, maar opdrachten om vorm te geven aan het strafrechtelijk beleid.

Die taakverdeling is sinds 1997 niet meer gewijzigd. Heel wat onderwerpen zijn dus niet meer actueel of niet meer prioritair in de huidige samenleving. De procureurs-generaal hebben daarom beslist om de bevoegdheden te herverdelen en te actualiseren. Die nieuwe taakverdeling wordt door de regering bevestigd bij kb van 9 december 2015.

De nieuwe bevoegdheidsverdeling ziet er als volgt uit: de procureur-generaal bij het hof van beroep in

  • Antwerpen is bevoegd voor het strafrechtelijk beleid in het algemeen, de strafprocedure, de opvolging van de strafuitvoering en cybercriminaliteit . Dat laatste doet hij in coördinatie met de federale procureur;
  • Brussel is bevoegd voor het recht en de criminaliteit in financiële-, fiscale- en economische zaken en de corruptie, terrorisme en sekten, jeugdbescherming en slachtofferbeleid;
  • Gent is bevoegd voor de georganiseerde criminaliteit,de internationale samenwerking in strafzaken, de relaties met Staatsveiligheid, het leefmilieu, de residuen en de voedselveiligheid en de betrekkingen met het federaal parket;
  • Bergen is bevoegd voor de politie, de verkeersveiligheid, de stadscriminaliteit, het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht, bio-ethiek en het vreemdelingenrecht;
  • Luik is bevoegd voor de criminaliteit tegen personen, de mensenhandel en -smokkel, drugscriminaliteit en het sociaal recht (in het bijzonder sociale criminaliteit en fraude op de sociale wetgeving).

Het kb van 9 december 20015 treedt in werking op 7 januari 2016. Het kb van 6 mei 1997 met de vorige taakverdeling wordt opgeheven.

Koninklijk besluit van 9 december 2015 betreffende de specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal, BS 28 december 2015.

Gepubliceerd op 04-01-2016

  225