Justitiehuizen en strafrechtelijk beleid naar de deelstaten

Door de zesde staatshervorming hebben de gemeenschappen en gewesten er sinds 1 juli 2014 een pak bevoegdheden bij op vlak van strafrechtelijk- en veiligheidsbeleid. Onder meer met betrekking tot verkeersveiligheid, werkgelegenheid, volksgezondheid en jeugdbescherming. De gemeenschappen worden daarnaast ook bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen. De federale staat zal wel nog steeds bepalen welke opdrachten de justitiehuizen uitoefenen in het kader van de gerechtelijke procedure of de uitvoering van gerechtelijke beslissingen.

justice.southernfried.resized.jpgHet is van belang dat de deelstaten bij de uitwerking van hun bevoegdheden nauw samenwerken met de federale staat. Daarom werden er begin dit jaar 2 samenwerkingsakkoorden gesloten: één met betrekking tot de justitiehuizen en één met betrekking tot het strafrechtelijk en veiligheidsbeleid.

Het federale parlement heeft via 2 wetten van 12 mei 2014 formeel ingestemd met de akkoorden. De deelstaten deden dit al eerder voor wat betreft het strafrechtelijk- en veiligheidsbeleid. Het samenwerkingsakkoord Justitiehuizen kreeg al instemming van Vlaanderen en Brussel.

Het akkoord strafrechtelijk- en veiligheidsbeleid telt 16 artikelen en omvat de algemene samenwerkingsprincipes met betrekking tot:

 - het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie en het opstellen van richtlijnen m.b.t. het strafrechtelijk beleid;

 - het formaliseren van de vertegenwoordiging van de deelstaten in het College van procureurs-generaal;

 - de Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan.

Het akkoord justitiehuizen bevat 9 artikelen en handelt over de oprichting van een Interministeriële Conferentie voor de Justitiehuizen, de instelling van een overkoepelend overlegorgaan en overlegorganen op niveau van de gerechtelijke arrondissementen, de vertegenwoordiging in de expertisenetwerken van het College van procureurs-generaal, de toegang tot de gerechtelijke en administratieve dossiers, en de communicatie met het NCET.

Beide instemmingswetten traden in werking op 1 juli 2014.

Als u meer wilt lezen over de zesde staatshervorming, raden we u het 'Handboek van het Belgisch staatsrecht' aan van André Alen en Koen Muylle

Bron:Wet van 12 mei 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen, BS 17 juni 2014

Bron:Wet van 12 mei 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, BS 17 juni 2014

Zie ook:

Decreet van 3 april 2014 tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen, BS 26 mei 2014.

Decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen, BS 23 mei 2014.

Decreet van 3 april 2014 tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, BS 26 mei 2014.

Decreet van 24 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, BS 23 mei 2014.

Decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, BS 23 mei 2014.

Laure Lemmens

Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen

Afkondigingsdatum : 12/05/2014
Publicatiedatum : 17/06/2014

Gepubliceerd op 02-07-2014

  159