Internationale arbitrage: 60 jaar Verdrag van New York

Al meer dan 60 jaar staat het Verdrag van New York over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale uitspraken ten dienste van de internationale arbitragewereld. Deze verjaardag biedt de gelegenheid om de belangrijke rol van dit verdrag in de verf te zetten. Marijn De Ruyscher bespreekt de werking van het verdrag en gaat na waarom dit verdrag van belang blijft voor de praktijk. Zijn bijdrage is op 13 november 2019 verschenen in aflevering 410 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW).

Gepubliceerd op 13-11-2019

handtekening

Wereldwijde erkenning en uitvoering van arbitrale uitspraken

De belangrijkste meerwaarde van het verdrag is zonder twijfel de toepassing in 157 landen wereldwijd. Wat niet kan met vonnissen en arresten, kan dankzij het verdrag wel met arbitrale uitspraken. Ze kunnen aan de andere zijde van de wereld, zonder al te veel moeilijkheden, worden erkend en ten uitvoer gelegd.

De auteur licht onder meer toe hoe dit praktisch in zijn werk gaat. Elke verdragsstaat kiest zelf hoe een arbitrale uitspraak moet worden ten uitvoer gelegd. Er mogen echter geen ‘aanzienlijk drukkender voorwaarden’ van toepassing zijn voor de tenuitvoerlegging van arbitrale uitspraken uit een ander land. Deze belangrijke bepaling zorgt voor een gelijke behandeling met de nationale arbitrale uitspraken in elke verdragsstaat.

Erkenning en afdwingbaarheid arbitrageovereenkomst

Het verdrag verplicht staten ook om arbitrageovereenkomsten die aan bepaalde voorwaarden voldoen als dwingend te erkennen. De lokale rechtbanken van dat land moeten zich dan zonder rechtsmacht verklaren. Hier is een bijzonder aandachtspunt de interpretatie van de tekst uit 1958 in het digitale tijdperk. Waar het verdrag nog spreekt over de uitwisseling van telegrammen, zal er nu eerder sprake zijn van een uitwisseling van e-mails of berichten via apps. De bewoordingen van het verdrag blijken niettemin voldoende soepel te kunnen worden geïnterpreteerd om actueel en toepasbaar te blijven.

Onverminderd gunstiger regels

De doelstelling van het Verdrag van New York was uitdrukkelijk om de tenuitvoerlegging van arbitrale uitspraken wereldwijd te bevorderen. Het was niet de bedoeling om een uniek instrument te zijn dat voorrang zou hebben op alle bestaande of toekomstige wetgeving. Het staat elke partij dan ook vrij zich op eventuele gunstiger regels te beroepen om een arbitrale uitspraak te laten erkennen of ten uitvoer te leggen.

60 jaar jong

Het grote aantal aangesloten landen en de moderne interpretatie die aan de tekst wordt gegeven, maken van het Verdrag van New York een blijvend essentieel instrument in de internationale arbitragepraktijk.

De auteur

de-ruysscher-marijn-2

Marijn De Ruysscher is advocaat.

  625