Inkomensgrenzen voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geïndexeerd

Wie over onvoldoende inkomsten beschikt, kan genieten van een kosteloze of gedeeltelijk kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Het netto-inkomen dat men ten hoogste mag hebben, is vastgelegd in een KB van 18 december 1993. De inkomensgrenzen worden jaarlijks gendexeerd. Een bericht in het Staatsblad van 18 augustus 2014 bevat de nieuwe bedragen die gelden vanaf 1 september 2014. 

  Volledige kosteloosheid Gedeeltelijke kosteloosheid
Alleenstaanden Tot 944 euro netto/maand Tussen 944 en 1.213 euro netto/maand
Gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden met personen ten laste Tot 1.213 euro netto/maand (gezinsinkomen) + 15% van het leefloon per persoon ten laste Tussen 1.213 en 1.480 euro netto/maand (gezinsinkomen) + 15% van het leefloon per persoon ten laste

 (c) JuristenkrantMomenteel liggen de inkomensgrenzen nog op 942, 1.210 en 1.477 euro per maand.

Wie recht heeft op een gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand betaalt een eigen bijdrage aan de advocaat in de kosten van de bijstand per aanstelling door het bureau van juridische bijstand. Concreet betaalt men het verschil tussen de netto-inkomsten en de bedragen van de inkomensgrenzen voor volledig kosteloze juridische bijstand. Er geldt wel een minimum van 25 euro en een maximum van 125 euro. De advocaat voegt het ontvangstbewijs van de betaling bij het dossier. 

Bron: Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Aanpassing van de bedragen, BS 18 augustus 2014.  

Laure Lemmens

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Aanpassing van de bedragen

Afkondigingsdatum : 18/08/2014
Publicatiedatum : 18/08/2014

Gepubliceerd op 26-08-2014

  58