Heropening van de debatten

In een bijdrage verschenen in het Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht (P&B) spit Tijl De Jaeger op een empirische wijze uit welke redenen aanleiding geven tot de heropening van de debatten.

Gepubliceerd op 22-01-2020

Uit een analyse van de gepubliceerde jaarstatistieken van de hoven van beroep in civiele zaken (2009-2013) blijkt een opmerkelijk hoog aantal tussenarresten, gekwalificeerd te zijn als heropening van de debatten. Maar waarom is dat zo? Welke zijn de redenen die de aanleiding geven tot een heropening van de debatten? In de bijdrage ‘Heropening van de debatten onthuld’ formuleert Tijl De Jaeger een empirisch antwoord op deze onderzoeksvraag.

De bijdrage vangt aan met een bespreking van het juridisch kader van de heropening van de debatten. Nadien komt het onderzoeksopzet aan bod, met een bijzondere aandacht voor de gebruikte methodologie. Tijl De Jaeger werkte immers een uniform codeerinstrument uit aan de hand waarvan hij finaal 1.205 als heropening debatten gekwalificeerde tussenarresten heeft gecodeerd. De resultaten van de aldus ontstane dataset worden in de bijdrage toegelicht. Finaal formuleert hij verschillende beleidsaanbevelingen om tegemoet te komen aan de resultaten van de gegevensanalyse. 

Om de leesbaarheid van de bijdrage te vrijwaren bezorgt de auteur de geïnteresseerde lezer een gedetailleerde weergave van zijn methodologie en zijn samengestelde dataset via onderstaande PDF-bestanden:

De auteur

de-jaeger-tijl

Tijl De Jaeger is vrijwillig wetenschappelijk medewerker Instituut voor procesrecht.

 

 

  874