Gerechtelijke stage drie keer met zes maanden verlengbaar

Als gerechtelijke stagiairs na hun stage niet benoemd geraken omdat er geen openstaande plaatsen zijn, kan hun stage voortaan tot drie keer toe verlengd worden, telkens met zes maanden. Tot nu was het aantal verlengingen beperkt tot twee keer zes maanden.

Ilse Vogelaere


LadyJusticeEen gerechtelijke stage duurt ofwel 36 maanden ofwel 18 maanden. 36 maanden voor een stage die toegang geeft tot de zittende magistratuur en het openbaar ministerie. 18 maanden voor een stage die enkel toegang geeft tot het openbaar ministerie.


De stages – zowel voor rechter als voor parketmagistraat – kunnen voortaan drie keer verlengd worden. Telkens met zes maanden. Verlengingen kunnen alleen wanneer er geen openstaande plaatsen zijn waarin de stagiair kan benoemd worden op het einde van de stagetermijn. 

Verlengingen waren al mogelijk, maar tot nu waren ze beperkt tot twee keer zes maanden.

De verlenging van de stage met drie keer zes maanden brengt een oplossing voor een aantal gerechtelijke stagiairs bij het openbaar ministerie. Voor negen stagiairs eindigde hun stage op 31 maart 2015 zonder dat zij benoemd konden worden. Hun stage is al twee keer verlengd waardoor ze in principe definitief eindigt op 31 maart 2016. Het is echter helemaal niet zeker of de stagiairs tegen dan benoemd zullen geraken als parketmagistraat. En om te vermijden dat zij na 31 maart 2016 als gewoon jurist moeten gaan werken bij het parket, of zelfs werkloos worden, kan hun stage nu met een derde termijn van zes maanden verlengd worden.


De nieuwe wet van 29 februari 2016 treedt in werking op 7 maart 2016.

Wet van 29 februari 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de gerechtelijke stage betreft, BS 7 maart 2016.

Gepubliceerd op 09-03-2016

  161