Gerechtelijke achterstand: de piñata van de wetgever

Tijl De JaegerDe procesrechtelijke hervormingen volgen elkaar in ijltempo op. De wetgever is ervan overtuigd dat elke wijziging bijdraagt tot een efficiëntere justitie. Maar is dat wel zo? Worden de ideeën van de wetgever voldoende gestaafd door objectieve gegevens? Tijl De Jaeger pleit in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), afl. 361 van 3 mei 2017, voor meer en duurzame gerechtelijke statistieken om doeltreffende proceshervormingen te waarborgen. Hierna vindt u een korte samenvatting van deze bijdrage van Tijl De Jaeger met als titel "Gerechtelijke achterstand: de piñata van de wetgever".

Vier potpourriwetten en een vijfde op komst. Minister van Justitie Koen Geens laat geen gras groeien over zijn Justitieplan. Verschillende wetswijzigingen zijn gericht op een efficiënter en sneller verloop van het civiele proces. De veralgemening van alleenzetelende rechtspraak, de principiële uitvoerbaarheid bij voorraad, de administratieve procedure invordering onbetwiste geldschulden … Al deze maatregelen houden steek. Maar komen ze tegemoet aan bestaande problemen? Bevorderen ze werkelijk de burgerlijke procesvoering? Om deze vragen te beantwoorden zijn gerechtelijke statistieken onontbeerlijk. Zonder die kennis slaat de wetgever in het wilde weg naar de gerechtelijke achterstand als een geblinddoekt kind dat naar een verjaardagspiñata slaat.

Deze bijdrage bestaat uit twee onderdelen. In een eerste luik worden beknopt de gerechtelijke achterstand en de belangrijkste proceshervormingen besproken (= de piñata en het slaan met de stok). In een tweede luik wordt nagegaan in welke mate de wetgever geblinddoekt is. Een analyse van het beschikbaar cijfermateriaal van de hoven van beroep resulteert in enkele opmerkelijke maar onvolmaakte vaststellingen. Het onderzoek onderstreept zo de nood aan meer gerechtelijke statistieken. Vervolgens gaat de auteur in op bestaande mechanismen van wetsevaluatie. Het verbeteren en vooral op elkaar afstemmen van deze instrumenten biedt dé sleutel tot duurzame dataverzameling.

De wetgever moet de keuze maken om op duurzame wijze meer data te verzamelen over het reële procesverloop. Enkel zo kan hij de gerechtelijke-achterstandpiñata stuk slaan met doeltreffende proceshervormingen.
De auteur is assistent verbonden aan het Instituut voor procesrecht (UGent).

Bron: Tijl DE JAEGER, “Gerechtelijke achterstand. De piñata van de wetgever.”, NjW 2017, afl. 361, 290-307.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Tijl De Jaeger in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over gerechtelijke achterstand.


Gepubliceerd op 03-05-2017

  463