Geen vredegerechten meer in Lommel en Houffalize

Lommel

In de Limburgse stad Lommel is er geen vredegerecht meer. De zetel Lommel van het vredegerecht van het kanton Neerpelt en Lommel verhuist naar Neerpelt.

De centralisatie van beide zetels van het vredegerecht in Neerpelt kadert in de hervorming van de vredegerechten. In een eerste fase worden de zetels van de vredegerechten met twee of meer zetels gecentraliseerd op één plaats. In dit geval is dit dus Neerpelt.

Het KB van 7 maart 2016 treedt in werking op 22 maart 2016.

HouffalizeHouffalize

De diensten van de zetel Houffalize van het vredegerecht Vielsalm - La-Roche-en-Ardenne - Houffalize zetelen niet meer in de Route de Liège in Houffalize. Men kan ze voortaan bereiken in Vielsalm, in de Rue Jules Bary 1B. En dit vanaf 24 maart 2016. Dat is ook het adres van de zetel Vielsalm.

De verhuis kadert in de hervorming van de vredegerechten. Het vredegerecht Vielsalm - La-Roche-en-Ardenne - Houffalize wordt gecentraliseerd in La-Roche-en-Ardenne en in Vielsalm.

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit van 7 maart 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Lommel van het vredegerecht van het kanton Neerpelt en Lommel naar Neerpelt, BS 22 maart 2016.

Adreswijziging - Diensten Vredegerecht Vielsalm, BS 18 maart 2016.

 

Gepubliceerd op 23-03-2016

  157