FOD mag 70 gerechtelijk stagiairs oproepen

De FOD Justitie mag 70 gerechtelijk stagiairs oproepen. Zij kunnen aan hun stage beginnen om tot de magistratuur toe te treden.

De ministerraad keurde de oproeping goed op 3 juli 2015. Het gaat om stagiairs die al geslaagd waren in hun gerechtelijk examen. De goedkeuring komt er omdat gevreesd werd dat de stagiairs zouden afhaken als vacatures in de magistratuur te lang uitbleven. Wegens besparingen worden vacante betrekkingen al een hele tijd trager opengesteld. De toelating van nieuwe stagiairs zal ervoor zorgen dat de rangen van de magistratuur opnieuw versterkt kunnen worden.

Gepubliceerd op 10-07-2015

  90