‘Een onderzoeksrechter is absoluut nodig’

‘Het is nu het moment,’ zo dacht Annemie Serlippens. Na ruim 17 jaar parketmagistraat te zijn geweest, stapte ze over naar de zetel. ‘Hier heb ik altijd al van gedroomd.’ Vlak voor haar position switch reisde ze zeven weken lang door Amerika om daar het model van de problem solving courts te bestuderen. ‘Justitie moet veel meer samenwerken met de hulpverlening.’ En ze bezocht ook enkele cannabisshops in de twee deelstaten waar cannabis sinds kort gelegaliseerd is. ‘Amerika is het labo van de wereld.’ Een gesprek over crime fighters, staande en zetelende magistraten en lolly’s met een smaakje aan.

Dirk Leestmans

Foto: Elisabeth Broekaert

Annemie Serlippens - wvv[...]

Er is een toenemend spanningsveld tussen parket en onderzoeksrechters. Die laatsten hebben het gevoel dat er aan de poten van hun stoel gezaagd wordt door de eersten. Is dat ook uw ervaring?
‘Ik heb zelfs als parketmagistraat altijd de figuur van de onderzoeksrechter principieel verdedigd.’
‘Ik weet waarover ik spreek. Als parketmagistraat heb je zoveel dossiers te verwerken dat het moeilijk is je te focussen op één dossier. Een onderzoeksrechter hier in Gent heeft gemiddeld 300 dossiers, een parketmagistraat 3.000. Een onderzoeksrechter heeft kwantitatief minder dossiers, maar wel zwaarwichtigere. Daarom is het ook nodig dat hij tijd kan maken om dat allemaal grondig te bekijken. Alleen een onafhankelijk magistraat met grondige kennis van het dossier kan beslissingen nemen die zo’n impact kunnen hebben op een mensenleven.’
‘En nog een argument. Waar zijn er vaak problemen met procedurefouten? In grote complexe dossiers. Om die fouten te vermijden, moet je dus tijd hebben om alles gedegen te doen.’

[...]

'Iedereen moet zich goed bewust zijn van de impact van de wijze waarop hij of zij met mensen omgaat. Soms worden mensen voor de rechtbank op een hautaine manier aangesproken, op het vernederende af. Als je afgeblaft wordt door een rechter die je veroordeelt, keer je je nog veel meer af van het systeem. Je moet mensen durven confronteren met de dingen die ze gedaan hebben, maar het respect moet er wel altijd zijn.’

[...]

Ziet u toepassingsmogelijkheden van de Amerikaanse problem solving courts voor ons land?
‘Ja. Ik heb al met het idee gespeeld om te zien of we hier geen project voor veelplegers zouden kunnen starten in samenwerking met het OCMW. Veelplegers zijn mensen die vaak op straat leven of in kraakpanden zitten en met een veelheid aan problemen kampen. Als iemand van het OCMW op zitting aanwezig is, zouden die mensen daar dan door het OCMW onmiddellijk opgepikt kunnen worden. In plaats van altijd kleine korte straffen op te leggen die vaak niet worden uitgevoerd of pas worden uitgevoerd als ze cumulatief een grote straf worden, kan je hen motiveren om hun situatie daadwerkelijk aan te pakken.’

[...]

Dit zijn een aantal quotes uit het artikel. Het volledige interview kunt u lezen in De Juristenkrant nr. 326 van 23 maart 2016, of via Jura. 


Gepubliceerd op 24-03-2016

  732