‘COIV staat symbool voor alles wat misgaat bij justitie’

Francis Desterbeck en Jan Van Droogbroeck hebben hun werk uit 2007 over beslag geactualiseerd. Voor het eerst biedt een Nederlandstalig boek nu een volledig overzicht van alle wetgeving over inbeslagneming en verbeurdverklaring. ‘De materie is nu verspreid over een aantal wetboeken. Het zou goed zijn als alles vereenvoudigd wordt.’ Dat zeggen de auteurs in De Juristenkrant.

Tekst: Bart Aerts

Foto: Wouter Van Vaerenbergh

FrancisDesterbeck_JanVanDroogbroeckMagistraat Desterbeck werd in 2010 ontslagen als directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) en keerde terug naar het hof van beroep in Gent waar hij advocaat-generaal is. Van Droogbroeck is attaché-jurist bij het COIV, dat de voorbije jaren door woelige wateren moest varen. Heel wat expertise samen dus, voor een gesprek over vooral de internationale dimensie van beslag en verbeurdverklaring. Terroristische aanslagen domineren de actualiteit. In hun boek houden de twee auteurs een pleidooi om van inbeslagneming een middel te maken in de strijd tegen terreur.


[...]


Jan Van Droogbroeck: ‘Het Belgische systeem verschilt fundamenteel van het Nederlands model. Neem nu een cannabisplantage. Een Nederlandse rechter zal de opbrengsten ramen, maar de productiekosten aftrekken. Belgische criminelen hebben niet het recht om hun beroepsuitgaven af te trekken van hun criminele winsten. In België zal de rechter de omzet verbeurdverklaren en dus niet de netto-opbrengst van de drugshandel. Het Belgische model lijkt mij interessanter. De politiediensten moeten dan enkel de bruto-opbrengst van de verhandelde drugs ramen, zonder een gedetailleerde berekening van de aankoopprijs en de kosten die door de dader zijn gemaakt om het misdrijf te plegen. Om een onredelijke straf te vermijden kan de strafrechter wel het bedrag van de verbeurdverklaring matigen.’


[...]


Francis Desterbeck: ‘Het COIV verenigt alles wat traditioneel aan justitie verweten wordt: gebrek aan transparantie, slechte ICT en slecht financieel beheer. Het zou symbool kunnen zijn voor wat misgaat bij justitie in het algemeen. Toen ik mijn ontslag kreeg in 2010 was het COIV een instelling in volle groei. Elke instelling heeft problemen, maar naar aanleiding van mijn ontslag werden die wel wat opgeklopt. Voor een deel zijn de problemen van het COIV eigen aan elke instelling die van start gaat.’


[...]


Gepubliceerd op 09-02-2017

  573