Bijzondere reglementen voor Oost-Vlaamse rechtbank van eerste aanleg, Gentse rechtbank van koophandel en arbeidsrechtbank

De voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, de Gentse arbeidsrechtbank en de Gentse rechtbank van koophandel hebben voor hun respectievelijke rechtbanken bijzondere reglementen opgesteld, met daarin de zittingsregels en de bevoegdheidsregels.


1 OOST-VLAAMSE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
Afdeling Gent
GerechtsgebouwGentDe afdeling Gent van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen bestaat uit vier secties: de burgerlijke rechtbank; de familie- en jeugdrechtbank; de correctionele rechtbank; en de strafuitvoeringsrechtbank.


De burgerlijke rechtbank van de afdeling Gent bestaat uit 14 kamers (G1 tot G14). De familie- en jeugdrechtbank van de afdeling Gent telt 12 kamers. De familierechtbank heeft 7 familiekamers (G15 tot en met G21); de jeugdrechtbank heeft 4 jeugdkamers (G22 tot en met G25) en een kamer ‘uithandengeving’ (G26).

Bij de correctionele rechtbank van de afdeling Gent zijn er 9 kamers (G27 tot en met G35).

De strafuitvoeringsrechtbank van de afdeling Gent bestaat uit drie kamers: G36, G37 en G38.


Afdeling Dendermonde
De afdeling Dendermonde van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen bestaat uit drie secties: de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en de familie- en jeugdrechtbank.

De eerste tot en met de twaalfde kamer neemt kennis van burgerlijke zaken (D1 tot D12). De elfde en twaalfde kamer nemen kennis van de hogere beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht. Alle kamers bestaan uit één rechter, behalve de kamers tien, elf en twaalf. Zij bestaan uit drie rechters.

De kamers D13 tot en met D23 nemen kennis van de correctionele zaken. Kamer D18 is bevoegd voor de procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij pv. De kamers D 20, D21 en D22 zijn bevoegd voor de hogere beroepen tegen de vonnissen van de politierechtbank. Kamer D23 is bevoegd voor het sociaal strafrecht. De kamers 19 tot 23 zetelen met drie rechters, de andere met één rechter.

De kamers D24 tot en met D40 nemen kennis van familie- en jeugdzaken. Kamer D27 is de kamer van uithandengeving. Kamer 27 zetelt met drie rechters, al de andere met één rechter.


Afdeling Oudenaarde
Ook de afdeling Oudenaarde van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen telt drie secties: de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en de familie- en jeugdrechtbank. De burgerlijke rechtbank van de sectie Oudenaarde telt 6 kamers (O1, O2, O2bis, O5, O6 en O8). Vijf kamers (O3, O3bis, O9, O10 en O12) vormen samen de correctionele rechtbank. Acht kamers vormen samen de familie- en jeugdrechtbank.

2 ARBEIDSRECHTBANK GENT
De arbeidsrechtbanken zijn sinds de gerechtelijke hervorming op het niveau van de hoven van beroep georganiseerd. De arbeidsrechtbank Gent is één van de nieuwe rechtbanken. Ze heeft tien afdelingen, de vroegere rechtbanken van eerste aanleg in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

De arbeidsrechtbank Gent heeft rechtsmacht in de gerechtelijke arrondissementen Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Haar tien afdelingen zijn Gent, Aalst, Dendermonde, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Brugge, Ieper, Kortrijk, Roeselare en Veurne.


Rechtsmacht afdelingen
De afdeling Aalst heeft rechtsmacht op het grondgebied van de twee kantons Aalst en het kanton Ninove. De afdeling Dendermonde heeft rechtsmacht in de kantons Dendermonde-Hamme en Wetteren-Zele. De afdeling Gent in de kantons Deinze, Eeklo, Merelbeke, Zelzate, Zomergem en de vijf kantons Gent. En de afdeling Sint-Niklaas in de twee kantons Sint-Niklaas en in de kantons Beveren en Lokeren. De afdeling Oudenaarde is bevoegd op het grondgebied van de kantons Geraardsbergen-Brakel, Oudenaarde-Kruishoutem, Ronse en Zottegem-Herzele. De afdeling Brugge heeft rechtsmacht in de vier kantons Brugge, de twee kantons Oostende en de kantons Tielt en Torhout.

De afdeling Ieper is bevoegd voor het grondgebied van het eerste kanton Ieper, het tweede kanton Ieper-Poperinge en het kanton Wervik. De afdeling Kortrijk heeft rechtsmacht op het grondgebied van de twee kantons Kortrijk en de kantons Harelbeke, Menen en Ieper. Aan deze afdeling worden ook de vorderingen collectieve schuldenregeling toevertrouwd. En dit voor de kantons Harelbeke, Izegem, Menen, Roeselare en Waregem en de twee kantons Kortrijk. De afdeling Roeselare heeft rechtsmacht op het grondgebied van de kantons Izegem en Roeselare. En de afdeling Veurne op het grondgebied van de kantons Diksmuide en Veurne-Nieuwpoort.


Kamers
De afdelingen Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas hebben elk zeven kamers (A1–A7 in Aalst, D1–D7 in Dendermonde en S1–S7 in Sint-Niklaas).
De afdeling Oudenaarde heeft ook zeven kamers (O1–O7), maar met een andere bevoegdheidsverdeling.
De afdeling Gent telt het meeste kamers: 10 (G1–G10). Er is ook een kamer voor kort geding en een bureau voor rechtsbijstand.
De afdeling Brugge heeft 8 kamers (B1–B8).
De afdelingen Ieper en Veurne hebben elk 4 kamers (I1–I4 en V1–V4).
Ook de afdeling Roeselaere heeft vier kamers (R1–R4), maar met een andere bevoegdheidsverdeling dan de kamers van de afdeling Ieper en Veurne.
De afdeling Kortrijk heeft zes kamers (K1–K6).


3 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
De rechtbanken van koophandel zijn sinds 1 april 2014 georganiseerd per ressort van het hof van beroep. Ook Gent heeft dus een rechtbank van koophandel, met acht afdelingen verspreid over de arrondissementen Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.


De rechtbank van koophandel Gent heeft acht afdelingen. Drie in het arrondissement Oost-Vlaanderen: Gent, Dendermonde en Oudenaarde. En vijf in het arrondissement West-Vlaanderen: Brugge, Oostende, Kortrijk, Ieper en Veurne.


De afdeling Gent en de afdeling Dendermonde van de rechtbank van koophandel Gent hebben elk tien kamers. De afdeling Oudenaarde heeft er zes.


Bevoegdheidsverdeling tussen de kamers
Het nieuwe reglement legt de bevoegdheidsverdeling vast tussen de verschillende kamers. Het voorziet in tien kamers. De bevoegdheidsverdeling is voor alle afdelingen gelijk.

Alle zaken worden bij de eerste kamer ingeleid. Behalve de faillissementsvorderingen en de vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie. De eerste worden ingeleid bij de tweede kamer, de tweede bij de derde kamer.
De andere bevoegdheden van de eerste kamer zijn: de toewijzing van de ingeleide zaken aan de andere kamers; de behandeling van de zaken in korte debatten; en de beëdiging van personen in ambten, posten of beroepen.

De tweede kamer is bevoegd voor de behandeling van de faillissementsvorderingen. Behoren ook tot haar takenpakket: vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement; sluiting van faillissementen; geschillen over de verschoonbaarheid en bevrijding van de borg; vorderingen in ontbinding van vennootschappen; en geschillen ontstaan uit de vereffening van vennootschappen.

De derde kamer behandelt de vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie.

De vierde kamer is de kamer voor handelsonderzoek, de vijfde de verzoeningskamer. De zesde tot de tiende kamer behandelen gewone zaken die de eerste kamer heeft toegewezen.
Dagvaardingen in gedwongen tussenkomst en vrijwaring en verzoekschriften tot vrijwillige tussenkomst worden altijd ingeleid bij de kamer waaraan de hoofdzaak is toegewezen.

INWERKINGTREDING
De nieuwe reglementen treden in werking op 1 september 2014.


Bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen van 5 augustus 2014, BS 22 augustus 2014;
Bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel Gent van 22 augustus 2014, BS 29 augustus 2014;
Bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Gent van 25 augustus 2014 , BS 4 september 2014.

Gepubliceerd op 05-09-2014

  481