4-koppige commissie geeft advies over hervorming burgerlijk geding

Hamer3Nog voor het jaareinde zal een Commissie Burgerlijk Procesrecht advies geven over de aanpassing van de wetgeving ‘Behandeling en berechting van burgerlijke zaken’ en de daarbij horende rechtsmiddelen’. Op 20 oktober 2016 heeft Justitieminister Koen Geens de 4 commissieleden aangewezen die zich moeten buigen over deze hervormingsmaatregel voor Justitie. Het gaat om

  • Hakim Boularbah, hoogleraar aan de Université de Liège en advocaat;
  • Beatrijs Deconinck, afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie en covoorzitter van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk recht;
  • Piet Taelman, hoogleraar aan de Universiteit Gent en ere-advocaat; en
  • Jean-François Van drooghenbroeck, hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain en de Université Saint-Louis de Bruxelles, covoorzitter van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht en advocaat.

Het advies is nodig met het oog op de modernisering, vereenvoudiging en bespoediging van het burgerlijk geding. De commissie zal advies geven over de wetgevende aspecten op het gebied van burgerlijke zaken en rechtsmiddelen én over andere aspecten van het burgerlijk procesrecht die daarvoor in aanmerking komen.

Het MB van 20 oktober 2016 trad in werking op 27 oktober.

 

Ministerieel besluit van 20 oktober 2016 houdende oprichting van een commissie van advies inzake burgerlijk procesrecht, BS 27 oktober 2016.

Gepubliceerd op 04-11-2016

  245