30 jaar geleden deed het Grondwettelijk Hof zijn eerste uitspraak

grondwettelijk hofOp 5 april 1985 sprak het Grondwettelijk Hof, toen nog Arbitragehof, zijn eerste arrest uit.

Het belang van dat eerste arrest was dat het een communautaire aangelegenheid (taalgebruik) betrof: de vordering tot schorsing werd verworpen en het Hof luidde daarmee een jarenlange en tot vandaag geldende rechtspraak in dat het slechts mondjesmaat tot schorsing van een wetgevende norm beslist.

Dat eerste arrest heeft nochtans als rolnummer 13. We vroegen aan Roger Moerenhout, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, hoe dat komt: ‘Dat rolnummer 13 is te verklaren doordat het eerste arrest uitspraak doet over een vordering tot schorsing waarover ‘onverwijld’ uitspraak moet worden gedaan. De vordering tot schorsing moest dus zo snel mogelijk worden behandeld. Met arrest nr. 17 van 26 maart 1986 werd in die zaak uitspraak gedaan over de grond van de zaak (vernietiging).’ Hij voegt er nog aan toe: ‘Wel enigszins opmerkelijk is dat het eerste arrest slechts met 7 rechters werd behandeld en niet in voltallige zitting met 12. Het arrest ten gronde in de zaak met rolnummer 17 werd wel in voltallige zitting behandeld.’

Tot vandaag heeft het Hof 3763 arresten uitgesproken. De laatste jaren spreekt het Hof gemiddeld zo'n 180 arresten per jaar uit.

Nog een anekdote voor de liefhebbers: voor het Hof definitief was geïnstalleerd en er nog onduidelijkheid was over het al dan niet voortbestaan van de toenmalige ‘afdeling bevoegdheidsconflicten’ van de Raad van State, hadden een aantal rechtscolleges al prejudiciële vragen gesteld aan het Arbitragehof. Een aantal van die eerst ingediende zaken zijn evenwel terecht gekomen bij de Voetbalbond die de vragen dan naar het Arbitragehof heeft doorgestuurd.

Het Grondwettelijk Hof vierde op 1 april in het Paleis der Academiën zijn 30 jaar rechtspraak met een symposium. De bijdragen van de sprekers zullen binnenkort worden gepubliceerd. Op 2 april bracht Koning Filip een bezoek aan het Grondwettelijk Hof. 

Meer informatie over het Grondwettelijk Hof vindt u op http://www.const-court.be/.

Gepubliceerd op 05-04-2015

  149