Vlaamse Codex Fiscaliteit: eerste commentaar en leidraad

Casier HannesHannes Casier schreef in nummer 2014/11 van Successierechten een overzichtelijke bijdrage over de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit voor wat de erfbelasting betreft. De bedoeling van de tekst is om de lezer te informeren over de draagwijdte van de ingrijpende wijzigingen. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

Sinds 1 januari 2015 int de Vlaamse regering zelf de ‘Vlaamse successierechten’. En in één beweging integreert onze decreetgever het Vlaamse Wetboek Successierechten in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Ter gelegenheid hiervan wijzigt niet alleen de integrale nummering van de artikelen, maar wijzigen ook de belangrijkste termen van het wetboek: ‘successierecht’ wordt ‘erfbelasting’, als overkoepelende term voor het ‘successierecht’ en het ‘recht van overgang’. Daarnaast verhuist men de huidige procedureregels integraal naar de vuilnisbak, en treedt een nieuw systeem van inkohiering en aanslag van erfbelasting in werking.

De nieuwe codificatie is niet in 1-2-3 hanteerbaar:

  • het vertrouwde Wetboek Successierechten is uiteen getrokken, en de relevante bepalingen worden tussen andere fiscale materies (o.a. onroerende voorheffing, belasting inverkeerstelling) verwerkt in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Definities over erfbelasting zijn mee opgenomen tussen de definities van andere fiscale regimes, een tweede titel bundelt de heffingsgrondslagen van de diverse fiscale materies enz.;
  • de procedurele regels zijn zo goed als volledig geschrapt en vervangen. Het doel van de Vlaamse decreetgever is om alle fiscale procedures op elkaar af te stemmen, met enkel een aantal afwijkingen of accenten waar nodig. Vandaar dat de Vlaamse Belastingdienst ook erfbelasting zal heffen door middel van een aanslagbiljet;
  • ook inhoudelijk kent de materie van de successierechten, of beter de erfbelasting, een aantal wijzigingen;
  • de opbouw en artikelnummering in de Vlaamse Codex Fiscaliteit is minstens atypisch in vergelijking met de klassieke wetboeken. In plaats van een opeenvolging van artikelnummers, is elk artikelnummer opgebouwd aan de hand van de plaats van het artikel in de codex. Zo vinden we de tarieven terug in artikel 2.7.4.1.1, aangezien dit artikel als eerste artikel van titel 2, hoofdstuk 7, afdeling 1, onderafdeling 1 is opgenomen.

Het decreet van 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 dat Hannes Casier bespreekt in zijn tekst, is verschenen in het BS van 29 januari 2015. U vindt de gecoördineerde versie van de Vlaamse Codex Fiscaliteit in Jura onder Juranummer 147871 en via deze link.


 


De auteur is advocaat bij Greenille en redactielid Successierechten.

Bron: Hannes CASIER, “De successierechten zijn dood. Leve de erfbelasting en de Vlaamse Codex Fiscaliteit!”, Successierechten 2014, afl. 11, 11/1-11/16.

De volledige tekst vindt u in nummer 2014/11 van Successierechten. Klik hier voor meer informatie over Successierechten, alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

U kunt de tekst van Hannes Casier integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over erfbelasting.


Gepubliceerd op 02-02-2015

  252