Verdeelrecht: ‘gereduceerde miserietaks’ wordt uitgebreid

MiserietaksSinds 1 januari 2016 is het voldoende dat de verdeling of afstand wordt gerealiseerd na de beëindiging van de wettelijke samenwoning of na de echtscheiding om te kunnen genieten van het voordelig tarief van 1%.

Verdeelrechten
Wie een deel van een onroerend goed ‘overkoopt’ van een mede-eigenaar, moet verdeelrechten (registratiebelastingen) betalen. Dat is de verdeling of de ‘uitonverdeeldheidtreding’.

Het verdeelrecht bedraagt 2,5%. Bijvoorbeeld: wanneer u met drie eigenaar bent van een onroerend goed en u koopt enkel het deel van één mede-eigenaar over, dan wordt het verdeelrecht van 2,5% enkel geheven op de verkoopwaarde van het overgekochte deel.

Voor verdelingen tussen (ex-)echtgenoten ten gevolge van de echtscheiding of tussen (ex-)wettelijke samenwoners ten gevolge van de beëindiging van de wettelijke samenwoning bedraagt het tarief 1% sinds 1 januari 2015. De verdeling van een in België gelegen onroerend goed moet verplicht geregistreerd worden. Men heeft het over een ‘gereduceerde miserietaks’.

3 jaar
Bij een verdeling of afstand tussen ex-wettelijk samenwonenden werd enkel het tarief van 1% toegepast wanneer de verdeling of afstand plaatsvindt binnen een termijn van één jaar die volgt op de beëindiging van de wettelijke samenwoning. Die termijn werd begin dit jaar op 3 jaar gebracht, zodat de betrokkenen voldoende kansen krijgen om een passende regeling te treffen voor de hen in onverdeeldheid toebehorende goederen.


Dat blijkt uit het programmadecreet van 18 december 2015. Met ingang van 1 januari 2016 wordt het verdeelrecht namelijk op 1% gebracht als de verdeling of de afstand:

  • tussen ex-echtgenoten plaatsvindt na of uitwerking heeft door de echtscheiding;
  • tussen ex-wettelijke samenwonenden plaatsvindt binnen een termijn van 3 jaar die volgt op de beëindiging van de wettelijke samenwoning (conform artikel 1476, §2 BW) en op voorwaarde dat de personen op de dag van deze beëindiging ten minste een jaar ononderbroken met elkaar wettelijk samenwoonden.

Dat komt er dus op neer dat ex-echtgenoten en ex-wettelijk samenwonenden kunnen profiteren van het tarief van 1%, en dat voor de ex-echtgenoten niet alleen de authentieke akte van verdeling, maar ook een onderhandse akte volstaat.

Decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, BS 29 december 2015 ( art. 95 en 135 PD 2016)

Gepubliceerd op 02-02-2016

  346