VAT about BEPS?

Manuela DonsOp vrijdagmiddag 26 februari organiseert M&D Seminars een online opleiding over de impact van het BEPS-actieplan van de OESO op btw-vlak.

Eind vorig jaar maakte de OESO immers zijn BEPS-actieplan bekend. Een hele reeks maatregelen moeten de diverse landen er toe aanzetten hun fiscaal beleid beter op elkaar af te stemmen. Dit moet ervoor zorgen dat “belastingconcurrentie” wordt bestreden. Belasting wordt in principe geheven waar de waarde gecreëerd wordt.

Een doorgedreven gegevensuitwisseling en samenwerking tussen de verschillende nationale belastingdiensten zou meer transparantie mogelijk maken. Dus ook onze Belgische belastingwetgever zal aan de slag moeten.

Maar wat betekenen de BEPS-actiepunten nu juist op het vlak van btw? Btw is immers een “verbruiksbelasting” en logischerwijze wordt btw geheven door de lidstaat waar het goed of de dienst wordt “verbruikt”. Ook op het vlak van btw dienen er dan ook heel wat maatregelen te worden genomen om Base Erosion and Profit Shifting tegen te gaan. Bij het uitstippelen van de toekomstige strategie van een internationale onderneming is het van belang om de btw-consequenties voor ogen te houden en er adequaat op te anticiperen. Tijdens de online studiemiddag VAT about BEPS maken we de balans op en wordt concreet bekeken welke BEPS-actiepunten impact hebben op het vlak van btw.

De spreker Manuela Dons deed ervaring op in btw-advisering vanuit een Belgisch en EU perspectief bij KPMG Tax Advisers en Deloitte Belastingconsulenten. Momenteel is Manuela Senior Counsel/Director bij K law. Zij legt zich voornamelijk toe op de btw-wetgeving en reglementering in ruime zin. Naast btw-advisering voor nationale en internationale ondernemingen, adviseert zij eveneens Belgische cliënten in de privé en publieke sector.


 

Bekijk ook: https://www.youtube.com/watch?v=qs8dYOkpN2E

Meer informatie en inschrijvenVAT about BEPS? Base Erosion and Profit Shifting: btw-implicaties? (webinar – 26 februari 2016)

Gepubliceerd op 15-02-2016

  476