Registratiebelasting

Eric SpruytDe integratie van de Vlaamse registratie- en erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit is het orgelpunt van een intussen sinds 1989 ingezet regionaliseringsproces in deze fiscale materie. Wie met ingang van 1 januari 2015 op zoek gaat naar erfbelasting en verkooprecht, schenkbelasting, recht op hypotheekvestiging en verdeelrecht zoals zij gelden in het Vlaams Gewest, zal niet langer terecht kunnen in het oude Wetboek der Successierechten en het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, maar moet nu grasduinen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit, beter bekend als 'VCF'.

Klik hier om het boek ‘De registratie- en erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit’ te kopen.

In het boek 'De registratie- en erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit' bespreken Eric Spruyt, Nico Geelhand De Merxem en Hilde Pelgroms deze nieuwe spelregels van de Vlaamse registratie- en erfbelasting zoals we ze sinds 1 januari 2015 terugvinden in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Zowel de materieelrechtelijke bepalingen als de procedure-aangelegenheden komen aan bod, inclusief de Vlaamse antimisbruikbepaling en de kersverse Vlaamse Rulingdienst.

De materieelrechtelijke bepalingen werden naar aanleiding van hun integratie in de VCF niet gewijzigd, maar enkel aangepast aan de structuur van de VCF en wat ‘taalkundig gestroomlijnd’. Hier en daar zijn echter wel een aantal opvallende inhoudelijke wijzigingen die de auteurs uitvoerig bespreken. Anders dan de materieelrechtelijke bepalingen werden de bestaande procedurebepalingen over de inning en invordering van de erf- en registratiebelasting wel ingrijpend gewijzigd met de komst van de VCF. De Vlaamse regering streeft hierbij naar een efficiënte en klantgerichte innning en invordering.

In Volume I van dit boek behandelen Eric Spruyt en Hilde Pelgroms de registratiebelasting. De focus van het boek ligt op een met voldoende diepgang aanwijzen van de plaats waar thans de regels inzake de Vlaamse registratiebelasting te vinden zijn (waar nodig van een kritische noot voorzien) en grondige bespreking van de talrijke inhoudelijke wijzigingen die zich aandienen in de materie. Ook alle (al dan niet van de FOD Financiën afwijkende) standpunten die intussen door VLABEL werden ingenomen, worden becommentarieerd.

Volume II over erfbelasting verschijnt later in 2017.
 


Bron: Eric SPRUYT, Nico GEELHAND DE MERXEM en Hilde PELGROMS, De registratie- en erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit, Reeks Notariële Praktijkstudies, Volume I., Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 1.104 p.

Klik hier voor meer informatie over het boek ‘De registratie- en erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit’.

U kunt dit boek integraal lezen in elektronische vorm via Jura en via Jura Notariaat.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over registratiebelasting.

Gepubliceerd op 09-03-2017

  944