OVB dagvaardt overheid: btw-listings schenden beroepsgeheim advocaat

Advocaat-anoniemDe Orde van Vlaamse Balies dagvaardt de Belgische staat in kort geding om de overheid te bevelen geen btw-listing op te leggen aan advocaten.

Die listing bevat al de btw-plichtige cliënten van de advocaat, waarbij hij voor elk van hen het gerealiseerde zakencijfer en het bedrag aan afgedragen btw tijdens het voorgaande kalenderjaar moet vermelden. Die verplichting geldt niet voor particuliere cliënten.

De OVB wijst erop dat het openbaar maken van die gegevens een schending van het beroepsgeheim inhoudt, omdat het deontologisch niet kan dat een advocaat meedeelt voor wie hij werkt.

Sinds 2014 is de advocatuur btw-plichtig. Op 31 maart 2015 moeten advocaten voor de eerste keer hun listings indienen. De OVB vraagt al sinds eind vorig jaar aan minister Van Overtveldt om advocaten vrij te stellen van de btw-listing. Een antwoord bleef uit, dus besloot de OVB om de Belgische staat in kort geding te dagvaarden; de OVB verwacht de beschikking van de kortgedingrechter voor 31 maart.

Zij raadt daarom advocaten aan die uitspraak af te wachten en voorlopig geen btw-listing in te dienen.

Het persbericht kunt u nalezen op de website van de OVB. 


 

Gepubliceerd op 13-02-2015

  127