Hoe wordt de waarde van geërfd vastgoed geschat?

Hoeveel is een appartement, huis of grond waard? Die vraag moeten erfgenamen zo correct mogelijk beantwoorden. Op basis van de geschatte waarde moeten zij immers erfbelasting betalen. Er zijn geen regels over hoe deze waarde moet bepaald worden, maar die schatting gebeurt het best zo accuraat mogelijk om extra belastingen te vermijden.

Gepubliceerd op 25-06-2019

green-chameleon-21532-unsplash

Wat als de waarde te laag wordt geschat?

Als het geërfde vastgoed voor een te laag bedrag wordt aangegeven, betaalt de erfgenaam erfbelasting op het verschil tussen de aangegeven en de werkelijke waarde. Daarbovenop kan nog een boete komen: de nog verschuldigde belasting wordt met een bepaald percentage verhoogd.

Als de werkelijke waarde maar enkele procenten afwijkt, is die belastingverhoging er niet. Maar zodra de werkelijke waarde meer dan 10 procent van het aangegeven bedrag afwijkt, wordt 5 procent aanvullende rechten aangerekend. Bij een tekortschatting van 25 tot 50 procent loopt dit op tot 10 procent. Bij een waardeverschil van 50 tot 100 procent bedraagt de boete 15 procent. Is het vastgoed minstens dubbel zoveel waard als aangegeven, dan bedraagt de belastingverhoging 20 procent.

Erkende schatting

Om discussies te vermijden, adviseert u best om een erkende schatter in te schakelen. Om de normale verkoopwaarde te bepalen, gebruiken de schatters van Vlabel een schattingstool. Die combineert de verkoopprijzen van alle vastgoedtransacties met een computertoepassing en een lerend algoritme. Zo krijgt de Vlaamse fiscus overzichtelijke informatie over relevante verkoopprijzen van recente transacties in de buurt.

Het schattingsverslag wordt niet automatisch naar Vlabel gestuurd. Het staat de erfgenaam vrij om de geschatte waarde in te dienen en het schattingsverslag al dan niet met de aangifte mee te sturen. Dit kan best interessant zijn. ‘De waarde die de schatter heeft bepaald kan de erfgenaam zo zelf nog in de aangifte aanpassen en dat motiveren door bijvoorbeeld aanvullende elementen aan te reiken waar de schatter geen rekening mee gehouden heeft’, zegt De Sagher, woordvoerder van Vlabel. Vanzelfsprekend is die opgenomen waarde dan niet meer bindend.

Belastingdienst berekent nu zelf de waarde

Sinds kort wordt een bindende schatting ook door de belastingdienst zelf uitgevoerd. Die nieuwe bindende schatting kan gevraagd worden voor overlijdens vanaf 1 april 2019 en voor de aangifte van de nalatenschap (binnen de aangiftetermijn van vier maanden). ‘Het volstaat de aanvraag tijdig in te dienen. De schatting zelf kan nog na de aangiftetermijn uitgevoerd worden’, zegt De Sagher. De schatting is kosteloos.

Naderhand ontvangt de erfgenaam dan een gemotiveerd schattingsverslag. Gaat die niet akkoord met de schatting? Dan kan pas na de ontvangst van het aanslagbiljet een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend worden, zo schrijft De Tijd.

 

 

  558