Gegevensuitwisseling over belastingen heen

In de wereldwijde strijd tegen (internationale) belastingfraude speelt de gegevensuitwisseling over belastingen een grote rol.


In deze sessie op onze Leuvense en Gentse Wetsdagen zullen mrs. Ine Lejeune, Véronique De Brabanter en Liesbeth Vermeire toelichten hoe onze nationale administraties belastinggegevens uitwisselen, waarbij zowel de uitwisseling tussen de verschillende administraties – fiscaal en andere, als de uitwisseling tussen het federale en het regionale niveau bekeken wordt. Daarnaast komen de internationale instrumenten aan bod: uitwisseling tussen EU-lidstaten onderling en derde-landen.


 

Daarbij besteden zij ook aandacht aan de grondrechten van de belastingplichtigen in dit verhaal.

Uiteraard werpen we ook een blik in de toekomst: hoe zit het met bijvoorbeeld big data en automatische datamining wanneer we gegevens uitwisselen?


Bekijk alvast het interview met Mr. Lejeune en Mr. Vermeire.

Wetsdagen 2016 - Ine Lejeune

Gepubliceerd op 29-06-2016

  460