Erfenissprong wordt fiscaal interessanter

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Tegelijk stemt de Vlaamse regering de erfbelasting af op het hervormde erfrecht, waardoor bijvoorbeeld de erfenissprong of generation skipping interessanter wordt. Mark Delboo bespreekt de impact van de wijzigingen.

Gepubliceerd op 11-06-2018

“De gemoderniseerde erfbelasting matigt de tarieven. Dat is een bewuste budgettaire oefening van de overheid”, stelt Mark Delboo. “Bedoeling is om meer vermogen via testament naar de zijlijn te laten gaan. Dankzij de hervorming van het erfrecht hebben mensen op dat vlak meer vrijheid. Door deze toename van het aantal verkrijgingen in de zijlijn zou de hervorming budgetneutraal kunnen zijn.” De hervormde erfbelasting schept ook duidelijkheid over zaken waar in het verleden twijfel over bestond.

Generation skipping wordt makkelijker

“De erfenissprong wint aan maatschappelijk belang omdat mensen langer leven”, aldus Mark Delboo. “Tegen de tijd dat kinderen van hun ouders erven, hebben ze dat vermogen niet meer zo hard nodig en wordt vaak beslist om het rechtstreeks over te dragen aan hun eigen kinderen – de kleinkinderen dus, die het op dat moment in hun leven beter kunnen gebruiken. Ook het feit dat grootouders en kleinkinderen vaak een hechtere band hebben dan vroeger speelt mee in die beslissing. Generation skipping wordt voortaan makkelijker via een globale of een punctuele erfovereenkomst. In dat laatste geval kan het kind bijvoorbeeld afstand doen van zijn vordering tot inkorting.”

Nieuw: de gedeeltelijke erfenissprong

Vroeger moesten kleinkinderen evenveel erfbelasting betalen als hun ouders hadden moeten betalen wanneer ze de erfenis niet hadden verworpen. “Alsof de generatiesprong niet had plaatsgevonden.” Deze regel, die werd ingevoerd om misbruiken tegen te gaan maar vaak fiscaal nadelig was voor de kleinkinderen, werd intussen aangepast: de erfenis wordt nu gewaardeerd bij diegenen die de erfenis effectief ontvangen. “Zeker als er meerdere kleinkinderen zijn, is dit fiscaal interessanter.”

Nieuw in de hervormde erfbelasting is nu de mogelijkheid van een gedeeltelijke erfenissprong. Daardoor is het doorschenken van een erfenis niet langer een alles-of-niets-verhaal. Mark Delboo: “Kinderen krijgen de mogelijkheid om de geërfde nalatenschap binnen het jaar geheel of gedeeltelijk door te schenken zonder dat er schenkbelasting op verschuldigd is.”

Wat met gedane schenkingen?

Hebben de wijzigingen van het erfrecht en de erfbelasting een impact op schenkingen die vóór 1 september 2018 gedaan werden? “Bepaalde regels uit het nieuwe erfrecht zijn ook op oude schenkingen van toepassing. Misschien is het nodig om een verklaring van behoud te ondertekenen, waarbij men de oorspronkelijke intenties van de schenker en de toepassing van (bepaalde) oude regels bevestigt. Daarnaast kan de nieuwe regeling er net voor zorgen dat gedane schenkingen evenwichtiger worden.”

Wie is Mark Delboo?

Mark Delboo is partner van advocatenkantoor DELBOO. Hij heeft uitgebreide ervaring in nationale en internationale vermogensplanning, waarbij hij zowel de fiscaalrechtelijke als de burgerrechtelijke aspecten onder de loep neemt. Verder is hij lid van het redactiecomité van de ‘Nieuwsbrief Successierechten’ en een veelgevraagd auteur en spreker.

Geschreven door Bieke Cauwenberghs

  2074