Advocaten hebben zich nog niet met btw verzoend

De invoering van de btw-plicht begin dit jaar was een kleine revolutie voor de advocatuur. Om te achterhalen hoe groot de impact precies is, peilden we vijf maanden na de invoering naar de gevolgen voor de advocatenpraktijk. De resultaten bevestigen de grote kloof tussen solisten en grote kantoren, en tussen advocaten met een particulier, dan wel bedrijfscliënteel. Vooral kleinere kantoren met een particulier cliënteel vrezen de gevolgen van de btw-plicht. Ook een panel van 1.000 burgers die we ondervraagd hebben, meent dat de juridische dienstverlening niet meer voor iedereen weggelegd zal zijn.

Ruth Boone
Annelien Keereman

Het is geen verrassing dat de invoering van de btw-plicht over het algemeen niet als een goede zaak beschouwd wordt: 78 procent vindt dat. 12 procent vindt het wel een goede stap (de rest heeft geen uitgeproken mening). Als we dat resultaat wat nader bekijken, blijkt de grootste weerstand zich te bevinden bij advocaat-solisten of kleine kantoren (gemiddeld 80 procent). Bij kantoren met meer dan 20 advocaten vindt 57 procent het geen goede zaak, 30 procent wel. Dat verschil zien we ook bij de vraag of er genoeg voorbereidingstijd was: 57 procent van de kleine kantoren vindt van niet, tegenover 30 procent van de grote kantoren. De middelgrote kantoren zweven tussen die uitersten, daar zijn de antwoorden telkens grosso modo fifty-fifty verdeeld.


Ook ongeveer 50 procent van de ondervraagden vindt de aftrek van beroepskosten een voordeel.


63 procent van de advocaten kreeg van zijn cliënten vragen over de btw-invoering. Die vragen waren vooral algemeen van aard, al blijkt toch ook 36 procent van de cliënten naar een aanpassing van de tarieven te hebben geïnformeerd. Bij de grotere kantoren is die vraag naar een voorkeurstarief meer uitgesproken (50 en 43 procent).


57 procent advocaten verwacht een daling van het aantal cliënten. Bij solisten is dat 60 procent, bij grote kantoren zakt dat percentage naar (toch nog altijd) 45 procent. Eenzelfde percentage van 58 procent advocaten denkt ook dat de btw tot een daling van de inkomsten zal leiden. 6 procent advocaten verwacht daarentegen een stijging. De rest ziet geen gevolg.


Toch is de overgrote meerderheid van de advocaten (77 procent) niet van plan om zijn uurtarieven exclusief btw te laten zakken, 9 procent denkt zelfs aan een verhoging. Slechts 14 procent is een verlaging van plan. Dat pecentage ligt iets hoger bij wie vooral voor particulieren werkt (20 procent).


Het verwachte verlies aan cliënten zet advocaten er alvast niet toe aan om meer voor bemiddeling te kiezen (die niet aan de btw-plicht onderworpen is). 86 procent verwacht geen stijging in het aantal bemiddelingszaken (bij solisten is dat 79 procent). Daarentegen verwacht 63 procent van de advocaten wel een daling van het aantal rechtszaken. Het lijkt er dus op dat de advocatuur een echte uitval van een deel van het cliënteel verwacht, dat nergens meer heen zal stappen voor de behandeling van zijn geschillen.


83 procent verwacht dat cliënten minder snel de stap naar een advocaat zullen zetten. Bij solisten en advocaten met een particulier clienteel is dat zelfs 88 procent, bij grote kantoren en kantoren met businesscliënten ‘maar’ 66 tot 68 procent. Daar zetten de advocaten niet echt veel tegenover: vier op vijf denkt wel dat cliënten meer transparantie over de factuur zullen eisen, maar bijna 60 procent denkt niet dat zij om meer dienstverlening zullen vragen. Over nieuwe businessmodellen voor zowel de boven- als de onderkant van de markt wordt duidelijk nog niet massaal nagedacht.


Ook een panel van 1.000 burgers dat we ondervroegen, is niet positief gestemd. Van de 46 procent die al eens beroep deed op een advocaat, meent de overgrote meerderheid dat de advocaat duurder zal worden (94 procent). De helft van die 46 procent denkt in de toekomst minder snel naar een advocaat te zullen stappen. De andere helft denkt dat even snel te zullen doen.

TOEGENOMEN ADMINISTRATIE
Alleszins heeft de btw-plicht praktisch iedereen met meer administratie opgezadeld (96 procent).


59 procent van de ondervraagden gebruikt kantoorsoftware voor zijn administratie (document- en dossierbeheer, financiële administratie, registratie prestaties en kosten). De grote helft van hen (55 procent) denkt dat in de toekomst nog meer te zullen gaan doen. Van de 41 procent advocaten die geen software gebruikt, zegt 79 op honderd dat zij dat ook in de toekomst niet zullen doen.


Veel advocaten maken daarnaast ook gebruik van een externe boekhouder (79 procent). Slechts een minderheid van hen verwacht dat in de toekomst meer te gaan doen (33 procent). Wie er nu geen gebruikt, is ook niet van plan dat in de toekomst massaal te gaan doen (slechts 15 procent zegt ja).


Frappant: nog altijd 1 op 10 advocaten gebruikt noch software, noch een externe boekhouder, en is dat ook in de toekomst niet van plan. Het gaat daarbij vooral over solisten (56 procent).

btw-advocaten

ENQUÊTE

  • Bevraging twee laatste weken van mei, via e-mail, door iVox; 669 advocaten hebben de enquête volledig ingevuld.
  • Bevraging door iVox van een panel van 1.000 burgers.

Respondenten volgens kantoorgrootte
Solisten: 34 procent
2-4 advocaten: 28 procent
5-9 advocaten: 21 procent
10-19 advocaten: 10 procent
Meer dan 20 advocaten: 7 procent

Respondenten volgens aantal jaren actief als advocaat
Minder dan 10 jaar: 28 procent
11-20 jaar: 27 procent
21-30 jaar: 23 procent
Meer dan 31 jaar: 22 procent

Cliëntenprofiel respondenten
Eerder particulier: 32 procent (dit zijn vooral solisten en kleine kantoren)
Eerder bedrijven: 18 procent (dit zijn vooral grote kantoren)
Beide: 50 procent

Blader eens door de laatste Juristenkrant voor de zomer! (nr. 292 van 25 juni 2014)

Nog vragen over de btw-plicht? Je vindt het antwoord in onze Praktische Gids btw-plicht advocaat!

Meer info over het onderzoek lees je op de website van Kluwer.

Gepubliceerd op 09-07-2014

  124