Wegwijs in het nieuwe huwelijksvermogensrecht en het nieuwe erfrecht

Evy Dhaene bespreekt in haar boek 'Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht', verschenen in de Reeks Nieuwe Wetgeving, het nieuwe erfrecht en het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat vanaf 1 september 2018 van toepassing is. Het boek behandelt de wetten van 31 juli 2017 en 22 juli 2018. Naast een algemene bespreking vindt de gebruiker in dit boek de belangrijkste parlementaire voorbereiding terug. Ten slotte volgt een handige concordantietabel waaruit duidelijk blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet van 31 juli 2017 en de wet van 22 juli 2018.


Gepubliceerd op 06-02-2019

Erfwet

Het boek vangt aan met een algemene bespreking van de nieuwe Erfwet (Wet 31 juli 2017). De reparaties die met de hervorming van het huwelijksvermogensrecht aan de nieuwe erfwet werden aangebracht (Wet 22 juli 2018), worden onmiddellijk in het eerste deel gesproken. Zonder op alle details in te gaan wordt het nieuwe erfrecht begrijpelijk toegelicht, zodat de lezer een actueel beeld krijgt van het nieuwe erfrecht. Zo worden de gewijzigde inbrengregels van giften en schulden besproken. Ook worden de gewijzigde regels van de erfrechtelijke reserve en de daarbij horende regels van de inkorting toegelicht. Waar nodig verduidelijkt de auteur de nieuwe rechtsregel met een voorbeeld. Verder gaat ze kort in op een aantal wijzigingen aangaande de verdeling van nalatenschap. De versoepeling van het verbod van erfovereenkomsten wordt toegelicht en er wordt ingegaan op de overgangsbepalingen van de nieuwe Erfwet.

Huwelijksvermogensrecht

Ook de hervorming van het huwelijksvermogensrecht wordt besproken (Wet 22 juli 2018). Vooreerst gaat de auteur in op de verfijning van de regels van het wettelijk stelsel. Hierbij worden de wijzigingen aan het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van goederen behandeld (levensverzekeringen, beroepsgoederen, schade-en arbeidsongevallenvergoedingen,…). Daarnaast wordt de meer uitgebreide wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen toegelicht. Er wordt onder meer ingegaan op het wettelijk model van het verrekenbeding.

Parlementaire voorbereiding

Voor een correcte interpretatie en toepassing van het nieuwe huwelijksvermogensrecht en het nieuwe Erfwet is de parlementaire voorbereiding van groot belang. In de parlementaire voorbereiding komt duidelijk de bedoeling van de nieuwe rechtsregels naar voren. Er worden in de parlementaire voorbereiding ook heel wat voorbeelden gegeven bij de nieuwe rechtsregels. Waar de nieuwe rechtsregel niet altijd even duidelijk is, geeft de parlementaire voorbereiding in de meeste gevallen wel een antwoord. De parlementaire voorbereiding bij de nieuwe wet huwelijksvermogensrecht en de nieuwe erfwet is dus uitermate belangrijk. Het is dan ook een must om deze parlementaire voorbereiding eenvoudig te kunnen consulteren en dit niet alleen vandaag, maar ook binnen een aantal jaren. Daarom wordt de parlementaire voorbereiding bijna integraal opgenomen in dit boek.

Concordantietabel

Op het einde van dit boek heeft Evy Dhaene een concordantietabel toegevoegd. Handig aan deze concordantietabel is dat beide hervormingen in één tabel zijn verwerkt. Op die manier kan de lezer onmiddellijk zien welke nieuwe rechtsregels door beide hervormingen van toepassing zijn.

De auteur

Evy Dhaene

Evy Dhaene is advocaat.

  859