Vlaanderen werkt aan een nieuwe handelshuurwet

Kristof VanhovePrivate huurwetgeving en handelshuur zijn sinds de recente staatshervormingen een Vlaamse bevoegdheid: de bestaande federale regelgeving blijft van kracht, maar Vlaanderen beslist over wijzigingen en nieuwe regels.


Vorig jaar werden twee conceptnota’s opgesteld die het debat over de modernisering van de handelshuurwetgeving op gang willen brengen. Met zo’n conceptnota kunnen de Vlaamse parlementairen problemen van een bestaande wet of regelgeving signaleren en de grote lijnen van nieuwe regelgeving die een oplossing zou moeten bieden, uiteenzetten.

Dat de bestaande handelshuurwetgeving aan vernieuwing toe is, staat niet ter discussie. De wet dateert immers uit 1951.


Een eerste belangrijke stap in die richting  is het decreet van 17 juni 2016 dat “kortetermijnhandelshuur” mogelijk maakt.

Dit “Pop-updecreet” creëerde niet alleen een wettelijk kader voor trendy ‘pop-up stores’. De mogelijkheid om een handelshuurovereenkomst met een duurtijd van maximum 1 jaar af te sluiten, is ook heel interessant voor starters. Zij kunnen nu met deze flexibele en eenvoudige handelshuurvorm hun zakelijk concept uittesten, zonder ‘vast te hangen’ aan een contract van minstens 9 jaar.


Er staan nog andere hervormingen op het programma. Zij beogen een wetgeving met meer flexibiliteit, niet alleen op vlak van huurtermijnen, maar ook bv. wat de  herziening van het huurprijs betreft; en minder formalisme, met sleutelwoorden als vereenvoudiging en digitalisering.


Tijdens de hoorzitting van 20 oktober 2016 van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van het Vlaams parlement stonden beide conceptnota’s op de agenda en lichtte meester Kristof Vanhove, advocaat-vennoot Integra Advocaten de geplande hervormingen toe.

Meer weten? 

  • Op de Themadag Huur van 24 maart 2017 (Gent) zal Kristof Vanhove een sessie geven rond Handelshuur. Naast een overzicht van (cassatie)rechtspraak, zal hij eveneens stilstaan bij de nieuwigheden inzake handelshuur, en meer bepaald de kortetermijnhandelshuur. Hij zal dan ook een overzicht geven van de geplande hervormingen in de handelshuurwetgeving.
  • Bekijk hier de sessie in het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd op 09-03-2017

  346