Verkoop van vastgoed - 'vrijwaring voor uitwinning'

Gepubliceerd op 16-09-2020

Bij verkoop van vastgoed heeft de verkoper ook andere verplichtingen dan het leveren van het goed. Krachtens artikel 1625 van het Burgerlijk Wetboek moet de verkoper de koper vrijwaren of instaan voor het ongestoord, zijnde het rustig en vreedzaam bezit van het verkochte pand (onttrokken aan de gronden van uitwinning). Het bezit dient tevens nuttig te zijn (vrij van gebreken). Hiertoe worden twee vrijwaringen opgelegd aan de verkoper: de vrijwaring voor verborgen gebreken (B.W., art. 1641) en de vrijwaring voor uitwinning (BW., ar. 1626). Op deze laatste vrijwaring gaan we hier dieper in.

wonen_hamer_sleutel_2

Doel?

De vrijwaring voor uitwinning heeft tot doel de kopers te beschermen tegen bezitsstoornissen, d.w.z.
tegen elk feit van welke aard ook, uitgaande van de verkoper of van derden, waardoor de koper de eigendom
of het gebruik van het aan hem verkochte goed geheel of gedeeltelijk wordt ontnomen.

Wat zijn verder de principes, verplichtingen, algemeen toepassingsgebied en de uitzonderingen?

Lees er alles over in onderstaand schema

Pierre-François van den DRIESCHE

Pierre-François van den Driesche

Pierre-François van den Driesche is voornamelijk actief op het gebied van handels- en vennootschapsrecht en contractenrecht, zowel burgerlijk- als handelsrecht, dat hij eveneens doceert, en in het bijzonder het vastgoed- en bouwrecht.

Hij is advocaat sinds 2004, na onderzoeker te zijn geweest aan het Europacollege en bedrijfsjurist.

Pierre-François van den DRIESCHE is een van de oprichters van OAK. Hij is de auteur van het boek "La vente immobilière" (verschijnt bij Wolters Kluwer).

 

  830