Verjaring

Caroline Lebon en Marijn De Ruysscher maakten een actueel overzicht van de regels over bevrijdende verjaring uit het Burgerlijk Wetboek in een boek verschenen in de reeks ‘Artikel & Commentaar’.

Gepubliceerd op 21-02-2018

lebon-caroline
Caroline Lebon
de-ruysscher-marijn
Marijn De Ruysscher
verjaring

De werking van de bevrijdende verjaring kan het verschil uitmaken tussen winnen en verliezen. Beschik je als schuldeider over een schuldvordering die je in rechte kan afdwingen met alle middelen die de wet hiertoe aanreikt of over een schuldvordering waarvan de wetgever het niet meer opportuun acht dat je ze kan afdwingen? De toepasselijke verjaringsregels in het Belgisch verbintenissenrecht zijn niet altijd duidelijk en de invulling ervan wijzigt constant door de rechtspraak en de rechtsleer.

Om de rechtsonderhorigen ter hulp te schieten en hen de bomen te wijzen in het bos van de verjaringsregels, zorgden Caroline Lebon en Marijn De Ruysscher voor een actueel overzicht van de regels over bevrijdende verjaring uit het Burgerlijk Wetboek in een boek verschenen in de reeks ‘Artikel & Commentaar’.

Dat de regels inzake bevrijdende verjaring moeilijk toegankelijk zijn, is een vaak gehoorde kritiek. De laatste grote hervorming dateert dan ook al van 1998. Sindsdien wordt de ontwikkeling van de verjaringsregels gekenmerkt door belangrijke principiële evoluties in de rechtspraak, punctuele ingrepen van de wetgever en bovenal een voortdurende interpretatie door de feitenrechters die de regels elke dag toepassen.

Te denken valt bijvoorbeeld aan de recente wijziging van artikel 2277 BW die o.m. schuldvorderingen wegens de levering van gas of elektriciteit aan een vijfjarige verjaringstermijn onderwerpt, dit in navolging van een ongewenst geachte interpretatie door het Hof van Cassatie in een arrest van 8 januari 2015.

Het boek geeft artikelsgewijs een toelichting bij deze recente ontwikkelingen, met veel aandacht voor verwijzingen naar de gepubliceerde rechtspraak en de commentaren van de rechtsleer. Dit laat de gebruiker toe om snel de actuele stand van zaken over een specifieke verjaringsregel te raadplegen, met de mogelijkheid om efficiënt verdere opzoekingen te doen aan de hand van de aangehaalde bronnen.

Caroline Lebon (advocaat te Brussel) is de oorspronkelijke auteur van de tekst uit 2004. Samen met Marijn De Ruysscher (advocaat te Brussel) zorgde zij voor een (broodnodige) update.

 

Bron: Caroline LEBON en Marijn DE RUYSSCHER, Verjaring, in Artikel & Commentaar, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 134.

  676