Unie Vlaamse Syndici: 'Het eerste Belgische Salon van de mede-eigendom brengt eindelijk alle actoren bij elkaar'

Mede-eigendom is de jongste tijd een hot item in de vastgoedsector. Onder meer door de steeds grotere complexiteit van het beroep en omdat de syndicus stilaan een knelpuntberoep wordt. Om de moderne syndicus in een dynamisch en constructief daglicht te plaatsen en om alle actoren die met de steeds complexere wereld van de mede-eigendom te maken hebben bij elkaar te brengen, organiseren de  Unie van Vlaamse Syndici (UVS) en de Union Francophone des Syndics (UFS) op 23 november 2017 in Paleis 3 van Brussels Expo, het eerste Salon van de mede-eigendom. Dominique Krickovic, directeur van UVS, geeft tekst en uitleg.

Gepubliceerd op 16-11-2017

banner-email-salon-mede-eigendom

Een honderdtal exposanten over o.a. renovatie, energie, leningen, mobiliteit, kostenbesparende diensten…

Dat er nood was aan zo'n event blijkt uit het feit dat inmiddels 130 exposanten zich ervoor hebben ingeschreven. Het event, dat gratis is voor de bezoekers, brengt alle actoren die te maken hebben met mede-eigendom bij elkaar. Dat gaat van  renovatie- en energiespecialisten, over spelers die gespecialiseerd zijn in brandveiligheid, liften, centrale verwarming, zonnepanelen, schouwen, berekening van energiekosten, boekhoudpakketten, reinigen van de gemene delen… tot audits, software ontwikkelaars en leningen aan VME’s. Dat zijn stuk voor stuk diensten die van groot belang zijn voor de mede-eigenaars omdat ze de vaste kosten kunnen doen dalen, maar ook de waarde van hun eigendom kunnen verhogen. Vandaar dat 'energie' ook een centraal thema zal zijn. Wij willen bezoekers, mede-eigenaars, syndici, studenten, dienstverleners, allemaal sensibiliseren om zo zuinig mogelijk met energie om te springen en zo hun eigen duurzaamheidssteentje bij te dragen. Ook mobiliteit en elektrisch rijden komen aan bod. 'Voor het eerst is er dus een event dat een groot aantal gespecialiseerde dienstverleners bij elkaar brengt vanuit de invalshoek van de mede-eigendom.'

Lezingen en experts

Zowel in de voor- als namiddag vinden verder lezingen plaats waar de sprekers een aantal hete hangijzers zullen behandelen zoals de voorgestelde wijzigingen aan de wet op de mede-eigendom, de specificaties voor de mede-eigendom voorzien in het Vlaamse Renovatiepact, Benoveren en burenpremies, betonrenovaties, berekening van energiekosten, premies en het nut van een gebouwenaudit voor de syndici. 'En bovendien', zegt Dominique Krickovic nog, 'staat voor alle mede-eigenaars die vragen hebben over het beheer van hun residentie een panel van experten klaar om die vragen te beantwoorden.' Omdat veel veranderingen in de benadering van de mede-eigendom ook juridische consequenties hebben, zal ook gratis juridisch advies worden gegeven. Justitieminister Koen Geens komt zelfs persoonlijk zijn visie uiteenzetten op de manier waarop mede-eigendom in de toekomst zou moeten functioneren.

  362