Redelijke slaagkansen op het bekomen van huurkorting onder de dekmantel van de COVID-19 sanitaire maatregelen

Een bijdrage van Roland Timmermans uit Tijdschrift Huur.

Gepubliceerd op 05-01-2021

modelformulieren-registratie-huurcontracten

Compensaties voor huurders

Juridisch gezien kan een huurder , die niet meer in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen , zich op allerlei excepties beroepen , waaronder overmacht en onvoorziene omstandigheden.

Inmiddels zijn de eerste rechterlijke uitspraken over de corona-impact bekend.

Zij tonen aan dat in huurrelaties beroep op overmacht kan standhouden om een tijdelijke huurprijsvermindering te bekomen , maar de korting sowieso geval per geval moet worden beoordeeld om uit te maken waar de concrete grenzen van dit redmiddel kunnen worden gelegd.   

Het artikel van Roland Timmermans in Tijdschrift Huur, nummer 4/2020 geeft u een duidelijke kijk op deze problematiek.

Daarnaast vindt u in dit tijdschriftnummer de rechtspraak terug waarnaar verwezen wordt in het artikel:

  • vonnis van 28 mei 2020 van het vredegerecht vierde kanton Brugge, waarin de positie aan bod komt van een handelshuurder, en de pandemie als overmacht wordt weerhouden om een huurkorting toe te kennen ;
  • vonnis van 28 juli 2020 van het vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren: er wordt uitgegaan van de constatering dat de imprevisieleer bij de uitspraak van de rechter nog niet in de Belgische rechtsorde is erkend zodat met toepassing van artikel 1134 BW de bindende kracht van de overeenkomst primeert;
  • vonnis van 13 juli 2020 van het vredegerecht van Antwerpen ( II ): bij een precaire bezetting  kan de huurkorting  bepaald worden op basis van de verrijking zonder oorzaak.

De auteur

Roland Timmermans is advocaat, hoofdredacteur van Tijdschrift Huur en hoofdredacteur van Tijdschrift voor Appartements-en immorechtrecht/Revue Copropriété et droit immobilier.
Daarnaast is hij auteur van het Handboek Appartementsrecht, het Vastgoedwetboek en verschillende titels in de reeks Recht & Praktijk en de Reeks Notariële Praktijkstudies.

 

  385