Rechtspraakoverzicht burgerlijk bewijsrecht

Benoit AllemeerschIlse SamoyWannes VandenbusscheHet eerste overzicht van rechtspraak burgerlijk bewijsrecht in het Tijdschrift voor Privaatrecht is een feit (TPR 2015, afl. 2, 597-962). Voor deze primeur bouwen prof. dr. Benoit Allemeersch, prof. dr. Ilse Samoy en drs. Wannes Vandenbussche bruggen tussen de afdelingen publiek- en privaatrecht aan de KU Leuven en brengen zij hun expertise in het burgerlijk procesrecht en in het verbintenissenrecht samen.

Lees het volledige artikel op Jura.

Uit deze kruisbestuiving komt een omvangrijk overzicht voort dat alle vonnissen en arresten bestudeert die zijn gepubliceerd in juridische tijdschriften tussen 2000 en 2013 en alle markante cassatiearresten uit de periode tussen het afsluiten van de opzoekingen en de datum van publicatie van het overzicht.

Het overzicht vangt aan met een begripsverduidelijking en een uiteenzetting van de fundamentele uitganspunten waarop de bewijsgaring in het civiele geding steunt. Na een bespreking van het voorwerp van bewijs komt het bijzonder complexe leerstuk van ongeoorloofd bewijs aan bod. Daarbij staat de Antigoontoets die voortvloeit uit het cassatiearrest van 10 maart 2008 centraal, hoewel de lagere rechtspraak zich nog steeds verdeeld toont over de toepassing ervan.

Het meest omvangrijke deel gaat over de bewijslast. Ondanks de schijnbaar eenvoudige bewoordingen van artikel 1315 Burgerlijk Wetboek en artikel 870 Gerechtelijk Wetboek vormen de bewijslastregels het meest controversiële leerstuk van het burgerlijk bewijsrecht. Aan de hand van een drieluik (interpretatie van de basisregels, concrete toepassing ervan en uitzonderingen op de basisregels) beoogt het overzicht orde te brengen in de talrijke uitspraken en een aantal opmerkelijke evoluties in kaart te brengen.

Aansluitend volgt een grondige en systematische bespreking van de vijf bewijsmiddelen opgesomd in artikel 1316 Burgerlijk Wetboek: schriftelijk bewijs, getuigenbewijs, vermoedens, bekentenis en eed. Daarbij volgt het overzicht de structuur van artikels 1316 tot 1369 Burgerlijk Wetboek. Het sluit af met de bewijsclausules en -overeenkomsten, die zich bij uitstek op het kruispunt tussen het materieel recht (privaatrecht) en het formeel recht (procesrecht) bevinden.

Naast een rijke bron van inspiratie voor de rechtspracticus, hoopt het overzicht ook een aanzet te zijn voor een hernieuwde aandacht voor de bewijstheorie in het Belgische recht. De auteurs analyseren immers niet enkel de rechtspraak in het burgerlijk bewijsrecht in de periode 2000-2013. Zij distilleren daaruit ook de evoluties die het bewijsrecht heeft ondergaan en in de toekomst kan en zal ondergaan. Daarom openbaart het overzicht als het ware het ‘moderne’ bewijsrecht en belooft de impact op verder bewijsrechtelijk academisch onderzoek en de rechtspraktijk groot te zijn.Bron: Benoit ALLEMEERSCH, Ilse SAMOY, Wannes VANDENBUSSCHE, "Overzicht van rechtspraak - Het burgerlijk bewijsrecht", TPR 2015, afl. 2, 597-962.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

Het Tijdschrift voor Privaatrecht is ook beschikbaar als online databank. Klik hier voor TPR Online.

U kunt de tekst van Benoit Allemeersch, Ilse Samoy en Wannes Vandenbussche integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over burgerlijk bewijsrecht.


Gepubliceerd op 12-04-2016

  424