Overzicht van rechtspraak familierecht

In een rechtspraakoverzicht over familierecht van meer dan 450 pagina’s geeft een ploeg met als coördinator Gerd Verschelden een overzicht van de Belgische rechtspraak die gewezen werd in de periode 2012 tot 2016. Deze bijdrage is verschenen in het dubbelnummer 2017/2-3 van het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR).

Gepubliceerd op 31-01-2018

verschelden-gerd-vk
Gerd Verschelden
ingrid-boone-vk
Ingrid Boone
brouwers-steven-vk
Steven Brouwers
de-schryver-lynn-vk
Lynn De Schrijver (photocredit: Wouter Van Vaerenbergh)
van-thienen-annette-vk
Annette Van Thienen
tpr-2017-2-3

Hierin komen aan bod:

  • afstamming
  • huwelijk en echtscheiding
  • wettelijke en feitelijke samenwoning
  • alimentatie

De rechtspracticus kan dit overzicht heel makkelijk consulteren aan de hand van een bijzonder gedetailleerde inhoudsopgave. De nadruk ligt op de inhoud van de besproken vonnissen en arresten, maar bij controversiële aspecten wordt ook de belangrijkste doctrine aangestipt en laten de auteurs niet na persoonlijk standpunt in te nemen. Het rechtspraakoverzicht bestrijkt de periode 2012-2016, maar de belangrijkste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en nieuwe wetgeving werden tot medio 2017 meegenomen.

Gerd Verschelden, de hoofdauteur, behandelde zowel de oorspronkelijke als de adoptieve afstamming. Analyse van de essentie van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof wordt aangevuld met handige schema’s.

Steven Brouwers nam echtscheiding en alimentatie voor zijn rekening, met verwijzingen naar andere overzichten van rechtspraak. In het hoofdstuk huwelijk groepeert Annette Van Thienen onder meer uitspraken die al dan niet tot een schijnhuwelijk besluiten. Ze belicht ook problemen inzake de termijnen voor uitstel en voltrekking van het huwelijk en wijst op innoverende rechtspraak inzake bedrog als nietigheidsgrond.

De wettelijke en feitelijke samenwoning is behandeld door Lynn De Schrijver. Haar bijdrage gaat van principiële cassatierechtspraak tot heel feitelijke uitspraken over voorlopige maatregelen. Er wordt ingegaan op tal van procedurele vragen. Het zwaartepunt van de rechtspraak omtrent de feitelijke samenwoning ligt bij de vermogensrechtelijke verhoudingen tussen ex-partners.

Ingrid Boone behandelt in een laatste titel de rechtspraak inzake ouderlijk gezag, verblijf en recht op persoonlijk contact. De meest diverse aspecten worden in kaart gebracht: van geschillen over gezagsuitoefening en verblijfsrecht, over ouderlijk goederenbeheer tot grootouderlijk contactrecht en dwangmaatregelen. Dit alles zeer helder en met veel zin voor synthese van de vaak uiteenlopende uitspraken.

 

Bron: Gerd VERSCHELDEN, Ingrid BOONE, Steven BROUWERS, Lynn DE SCHRIJVER en Annette VAN THIENEN, "Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2012-2016)", TPR 2017, afl. 2-3, 655-1108.

  1122