Onderverhuring via AirBnb

Roland TimmermansRoland Timmermans schreef voor het Tijdschrift voor huurrecht (Huur) (afl. 2016/2) een bijdrage over onderverhuring via de website van AirBnb. Hij stelt dat het risico op ontbinding van de huurovereenkomst groot is. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Onderverhuring

Het aantal deelplatformen, waarbij consumenten diensten aan andere consumenten aanbieden, kent een steile opgang. Eén van de meest bekende platformen is het bemiddelingsverhuurplatform AirBnb, waarbij particulieren lokaal hun woning of appartement geheel of gedeeltelijk als verblijflogies wereldwijd aan potentiële klanten tegen betaling aanbieden. Geschat wordt dat in België 10.400 adressen circuleren, 375.000 gasten gehuisvest worden en de gemiddelde gastheer 192,- euro per maand bijverdient. De verhuurder van een Airbnb accommodatie wordt, naast de belastbaarheid volgens de federale regels van inkomsten verkregen uit tijdelijke verhuur, wezenlijk geconfronteerd met twee obstakels, namelijk het huurrecht op privaatrechtelijk en de toeristische reglementering op administratiefrechtelijk vlak. Wat het huurrecht betreft, is het van belang dat de verhuurder vooraf nagaat of de kortetermijnonderverhuring in zijn huurovereenkomst contractueel is uitgesloten. In bevestigend geval hangt er een zwaard van Damocles boven zijn hoofd daar hij riskeert op vordering van de eigenaar de verbreking van de huurovereenkomst door de rechtbank te zien toegewezen. Zo legde de vrederechter van het 4e kanton te Brugge in een vonnis van 4 februari 2016 aan de huurder ven een appartement, waarbij onderverhuring contractueel verboden was, verbod op nog publiciteit te voeren voor het kameraanbod en, voor zover niettemin een inbreuk werd vastgesteld, de huurovereenkomst voor ontbonden werd verklaard.

Toeristische logies

Een tweede aandachtspunt is de reglementering op de toeristische logies. De situatie verschilt in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tot einde 2016 is in het Vlaams Gewest elk uitbater van een toeristisch logies, ook de Airbnb-verhuurder, verplicht zich aan te melden bij Toerisme Vlaanderen. Door het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristisch logies werden de voorwaarden versoepeld en bepaald dat vanaf 1 januari 2017 weliswaar de voorafgaande aanmelding of vergunning vervangen wordt door een vrijwillige erkenning, met deze beperking dat zelfs zonder voorafgaande inspectie het aangeboden logies nog steeds moeten blijven voldoen aan basisnormen inzake kwaliteit en veiligheid. De omgekeerde beweging vond plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de Brusselse regering, ter bescherming van de kwetsbare hotelsector, recentelijk heeft beslist dat vanaf 24 april 2016 alle uitbaters van toeristische logies, dus ook aanbieders van Airbnb-accomodaties, verplicht zijn zich vooraf bij de Brusselse administratie Economie en Werkgelegenheid voorafgaand in te schrijven (Besluit van 24 maart 2016 van de Brusselse hoofdstedelijke regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies (BS 14 april 2016)). Voorts is bepaald dat, wat de categorie uitbating van een toeristisch verblijf, zoals Airbnb-verhuur, de verhuring beperkt wordt tot maximaal vier maanden per jaar, de toestemming van de huiseigenaar vereist is, veiligheidsvoorschriften dienen nagekomen, een gastenregister moet aangelegd worden, e.d.

Besluit

Eén en ander maakt duidelijk dat op de spectaculaire ontwikkeling van de Airbnb-deeleconomie in België een snelheidsbegrenzer is geplaatst die met zich meebrengt dat de dienstverleners zich, in het belang van de eindgebruiker, aan regels moeten houden.
De auteur is advocaat.

Bron: Roland TIMMERMANS, “App your service: breekt het hosten van gasten via het bemiddelingsverhuurplatform Airbnb huur?”, Huur 2016/2, 59-63.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor huurrecht (Huur). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor huurrecht (Huur), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over onderverhuring.


Gepubliceerd op 22-06-2016

  131